PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Ra­nuan­tien eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen alkoi Simossa – urakan hinta on noin 9,6 mil­joo­naa euroa

Väyläviraston projektipäällikön Keijo Heikkilän mukaan eritasoliittymä tulee parantamaan risteyksen liikenneturvallisuutta.
Väyläviraston projektipäällikön Keijo Heikkilän mukaan eritasoliittymä tulee parantamaan risteyksen liikenneturvallisuutta.
Kuva: Jouni Porsanger

Ranuantien eritasoliittymän rakentamistyöt Simon taajaman eteläpuolella ovat käynnistyneet, tiedottaa Väylävirasto. Työ on aloitettu rakennettavan alueen puuston poistolla.

Urakassa toteutetaan kokonaan uusi eritasoliittymän Ranuantien liittymän kohdalle. Väyläviraston projektipäällikön Keijo Heikkilän mukaan eritasoliittymä parantaa merkittävästi risteyksen liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta.