Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ranuan talous on pai­nu­mas­sa ali­jää­mäi­sek­si – kun­nal­la on kui­ten­kin yli 12 mil­joo­nan euron puskuri aiem­pien vuosien yli­jää­mis­tä

Ranuan kunnanhallitus käsittelee ensi vuoden talousarviota ja lähivuosien taloussuunnitelmaa ensi viikon maanantaina.

Ehdotuksen mukaan kunnan talous kääntyy ensi vuonna alijäämäiseksi ja jatkuu sellaisena myös vuodet 2023–2024. Alijäämäinen tilinpäätös tarkoittaa sitä, etteivät tulot riitä kattamaan menoja ja kunta tekee tappiota.