kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Ra­kan­mä­ki oli rau­ta­kau­ti­nen asuin­paik­ka – Tornion Lai­va­jär­vel­lä si­jait­see ar­keo­lo­gi­ses­ti mer­kit­tä­vä kohde

Asuinpaikan alueelta on löytynyt hautaröykkiöitä ja susihauta. Aluetta halutaan nostaa ihmisten tietoisuuteen saavutettavuutta parantamalla.

Tornionlaakson museon aluetutkija Terhi Tanska esittelee taustalla näkyvää pentagonin muotoista susihautaa.
Tornionlaakson museon aluetutkija Terhi Tanska esittelee taustalla näkyvää pentagonin muotoista susihautaa.
Kuva: Raisa Huttunen

Reilu kymmenen kilometriä Tornion keskustasta kaakkoon Laivajärven alueella sijaitsee kahdeksan rautakautista hautaröykkiötä sekä pentagonin muotoinen kivilatomus.

Kivistä koostuvat haudat on kasattu Rakanmäen laelle. Hautaröykkiöistä kaksi on tutkittu 1980-luvulla arkeologisissa kaivauksissa.