Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­hank­keen kaa­voi­tus käyn­nis­tyy Yli­tor­nion ja Ro­va­nie­men rajalla

Rajapalojen lupaavan kaivoshankkeen kaavoitus käynnistyy Ylitornion ja Rovaniemen rajalla. Kaivoksen avaamisen kannalta välttämättömän vaihemaakuntakaava laaditaan konsulttityönä ja Mawson Oy:n kustannuksella.

Lapin liiton hallitus päätti maanantaina, että Mawson Oy hankkii ja maksaa tarvittavan konsulttityön ja maksaa Lapin liiton matka-, kokous- ja ilmoituskulut. Lapin liitto vastaa kaavan virallisesta laatimisprosessista ja siihen tarvittavasta työpanoksesta.