Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Puo­lus­tus­teol­li­suut­ta vah­vis­tet­ta­va

Euroopan turvallisuusnäkymät muuttuivat helmikuussa 2022. Siitä lähtien EU ja Yhdysvallat ovat tukeneet Ukrainaa sekä panostaneet aiempaa voimakkaammin puolustukseensa. Tästä huolimatta länsimainen puolustustarviketeollisuus ja etenkin -tuotanto eivät ole riittävällä tasolla. Taustalla ovat puolustusteollisuuden ali-investoinnit, tuotantokapasiteetin puutteellisuus ja heikko poliittinen tahto.

Huoltovarmuus ja puolustusteollisuus ovat turvallisuutemme kriittisiä kulmakiviä, joiden varaan rakentuu uskottava puolustuskykymme. Sota Ukrainassa on osoittanut, että kriisissä ulkomaisia hankintoja ei tehdä nopeasti, vaan puolustusteollisuuden tulee olla vahvalla pohjalla. Vahvistamalla puolustusteollisuuttamme tuemme niin omaa turvallisuuttamme kuin mahdollistamme avun sitä tarvitseville.

Puolustustarviketuotantoa pitää lisätä nopeasti Suomessa ja koko Euroopassa. EU on hyväksynyt ampumatarviketeollisuuden tukemista koskevan ASAP-asetuksen ja puolustusmateriaalihanke EDIRPA:n. Se pyrkii luomaan taloudellisia kannustimia yhteishankintoihin. Hankkeet ovat keskeisiä, mutta riittämättömiä. Suunta on oikea, sillä tuotantoa voidaan kasvattaa niin kansallisesti kuin EU-tasolla. Tarvitaan enemmän vauhtia ja volyymia. Puolustusmateriaalin tuotantokyky ja varastointitaso lännessä on nostettava uskottavalle tasolle ajatellen kykyä käydä pitkäkestoista kulutussotaa. Tämä ei koske vain Eurooppaa.

Vaikka Yhdysvallat on etumatkalla, Pentagonissa on koettu huolenaiheeksi taipumus tuotannon laskuun pian kriisien päätyttyä. Pitkäaikainen tuotannon kasvu on tarpeen, jotta pystymme vastaamaan niin Ukrainan kuin omiinkin tarpeisiimme.

Lännen yhtenäisyys on vankka. Suomi on vahvistanut kumppanuuttaan Yhdysvaltojen kanssa Nato-jäsenyyden ja DCA-sopimuksen myötä. Yhdysvalloilla on presidentinvaalit 2024. Jos Donald Trump voittaa, Euroopan puolustusnäkymät saattavat muuttua. Kävi vaaleissa miten tahansa, Euroopan tulee olla kykenevä puolustautumaan ja tuottamaan riittävästi puolustustarvikkeita. Yhdysvallat pysyy keskeisenä kumppaninamme.

Puolustusteollisuuden vahvistamisessa ei ole kyse vain aseavusta Ukrainaan. Lännellä tulee olla pitkäkestoinen kyvykkyys puolustaa turvallisuuttaan ja antaa tukea liittolaisilleen. Tätä varten Euroopan täytyy vahvistaa puolustusteollisuutta nopeasti – myös pitkällä tähtäimellä.

Jarno Limnell

kansanedustaja (kok.), puolustusvaliokunnan jäsen

Jukka Kopra

kansanedustaja (kok.), puolustusvaliokunnan puheenjohtaja