Tilaajille

Psy­ko­te­ra­peu­tin löy­tä­mi­nen on sitä haas­ta­vam­paa, mitä poh­joi­sem­mak­si ja pie­nem­mäl­le paik­ka­kun­nal­le menee – etenkin Lapissa tilanne on vaikea

Mielenterveysongelmat eivät katso aikaa tai paikkaa. Hoitoon pääsyn kannalta on kuitenkin merkitystä sillä, missä päin Suomea sattuu asumaan. Psykoterapeutit keskittyvät niille yliopistopaikkakunnille, jossa heitä koulutetaan.

Pia Rantanen saa mielenrauhaa taiteen avulla. Pistemaalaus tuli mukaan puolitoista vuotta sitten. Taide auttoi jaksamaan koronaviruksen aikana, kun psykoterapia on ollut tauolla.
Pia Rantanen saa mielenrauhaa taiteen avulla. Pistemaalaus tuli mukaan puolitoista vuotta sitten. Taide auttoi jaksamaan koronaviruksen aikana, kun psykoterapia on ollut tauolla.
Kuva: Janne Körkkö

Psykoterapian saatavuudessa on suuria alueellisia eroja. Saatavuutta kuvastaa hyvin THL:n tilasto psykoterapiaa saaneiden suhteutetusta määrästä.

25–64 -vuotiaiden ikäryhmässä terapiaa saaneita oli suhteellisesti vertailtuna Uudellamaalla tuplasti siihen verrattuna mitä Kainuussa tai Lapissa.