Tilaajille

Pro­fes­so­ri Arja Raution työ­ryh­mä sai 100 000 euroa nuorten po­ro­saa­me­lais­ten hy­vin­voin­tia sel­vit­tä­vään hank­kee­seen – Nuo­ril­la po­ron­hoi­ta­jil­la paljon it­se­tu­hoi­sia aja­tuk­sia

Ilmastonmuutos tekee nuorten saamelaisten poronhoitajien tulevaisuudesta vaikeasti ennustettavan. Monella on itsetuhoisia ajatuksia. Avun saamista vaikeuttaa se, ettei sitä saa omalla kielellä. Oulun yliopiston arktisen tutkimuksen professori Arja Rautio johtaa tutkimushanketta, jossa kehitetään uusia tukikeinoja nuorten porosaamelaisten mielenterveyden tukemiseksi.

"Miten sie kerrot sen pahan olon ko et tiiä ittekään mikä sulla on."

Jos mielenterveydestä puhuminen tuntuu vaikealta äidinkielellä, entä sitten vieraalla kielellä?

Tai kuten yksi saamelaisista poromiehistä toteaa vuonna 2019 julkaistussa Ristenrauna Maggan selvityksessä: ”miten sie kerrot sen pahan olon ko et tiiä ittekään mikä sulla on”.