Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Pöllö va­lit­tiin Lapin kir­jas­ton lu­ku­mas­ko­tik­si – Na­pa­pii­rin päi­vä­ko­din Tont­tu­set kek­si­vät pöl­löl­le Hiih­ku-ni­men

Hiihku-pöllön tehtävänä on innostaa lapsia lukemaan ja käymään kirjastoissa.
Hiihku-pöllön tehtävänä on innostaa lapsia lukemaan ja käymään kirjastoissa.

Lapin kirjastoon on valittu uusi lukumaskotti, Hiihku-pöllö. Maskotti valittiin vaalissa, jossa oli kolme ehdokasta.

Pöllö sai vaaleissa 473 ääntä. Yhteensä äänioikeuttaan käytti 1 170 äänestäjää. Muista ehdokkaista Ahma sai 311 ääntä ja Poro 386 ääntä, joten kaikille hahmoille riitti kannattajia.

Perusteluissa voittajahahmoa luonnehdittiin söpöksi, ihanan värikkääksi ja viisaaksi. Ahman valtteja olivat äänestäjien mukaan lukuinto, särmikkyys ja hauskuus. Poro puolestaan oli kannattajiensa mielestä kaikista hauskin ja hyvin Lappia edustava hahmo.

Pöllö antaa lukuvinkkejä

Lukumaskotit saivat myös monia nimiehdotuksia. Näiden joukosta Pöllön nimeksi valikoitui Hiihku. Tätä nimeä pöllölle ehdotti Tonttusten eskariryhmä Napapiirin päiväkodista Rovaniemeltä. Tonttusten mielestä Hiihku kuulostaa sopivalta pikkupöllön nimeltä.

Lapin kirjaston uuden lukumaskotin toimenkuvaan kuuluu lukemisen ja kirjaston tekeminen näkyväksi ja houkuttelevaksi lapsille. Maskotti on mukana kirjastojen tapahtumissa ja päiväkoti- ja kouluyhteistyössä.

Hiihku-pöllö kuuntelee ja kertoo tarinoita, antaa lukuvinkkejä sekä innostaa lapsia myös omaan kerrontaan.

Lukumaskottivaalit järjestettiin maaliskuussa Rovaniemen kirjaston Lukuitu-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti alle kouluikäisten lasten lukuintoa. Sen yhteistyöverkostossa ovat mukana myös muut Lapin kirjastot. Hanke on saanut rahoituksen Lukuliikkeeltä.

Lukumaskotin on suunnitellut Rovaniemen kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja Aarni Harvala.