Tilaajille

"Po­liit­ti­nen ohjaus ollut erit­täin vahvaa" – ar­vioin­ti­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja huo­lis­saan ko­ro­na­la­kien val­mis­te­lun laa­dus­ta

Ministerit ovat astuneet virkamiesten tontille koronalakien valmistelussa. Valmistelijoiden käsiä on myös sidottu niin, etteivät nämä ole ehtineet selvittää eri vaihtoehtoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Lakiesitysten teksti on lisäksi ollut vaikeasti ymmärrettävää, sanoo lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen.

Arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiaisen mielestä hallituksen ja lainvalmistelijoiden roolit ovat päässeet koronakiireessä sekoittumaan.
Arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiaisen mielestä hallituksen ja lainvalmistelijoiden roolit ovat päässeet koronakiireessä sekoittumaan.

Korona-ajan aiheuttama kiire on kärjistänyt lainvalmistelun laatuongelmia. Tätä mieltä on lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen.

Hallituksen esitysten vaikutusarviointien taso on vaihdellut, ratkaisuvaihtoehtojen puntarointi ollut puutteellista, poliittinen ohjaus voimakasta, valmistelijoiden ja poliitikkojen roolit sekoittuneet ja lakiesitysten kieli vaikeasti ymmärrettävää, Kostiainen listaa.