ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Po­lii­sin tehtävä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa päät­ty­nyt –a­lueel­la voi jälleen liikkua nor­maa­lis­ti

Poliisilla oli sunnuntaina aamupäivällä Rovaniemellä henkeen ja terveyteen liittyvä tehtävä Rovaniemen keskustassa.

Lapin poliisilaitoksen mukaan tehtävä oli Rovaniemellä Rovakadun ja Toripuistikon välisessä risteyksessä.

Hälytys ihmisen pelastamisesta tuli Lapin pelastuslaitokselle hieman ennen kello kymmentä sunnuntaina aamulla. Kello 10.55 aikaan poliisi pyysi ihmisiä välttämään liikkumista alueella. kello 12 aikaan poliisi ilmoitti operaation olevan ohitse.

Tilanteesta ei aiheutunut ulkopuolisiin kohdistuvaa vaaraa. Poliisin mukaan asiasta ei tiedoteta toistaiseksi enempää.