Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Poliisi valvoo ve­si­lin­tu­jen- ja kar­hun­met­säs­tyk­sen aloi­tus­ta – uusi asetus ra­joit­taa ve­si­lin­tu­jen hä­mä­rä­met­säs­tys­tä

muuttolintu, sorsa, heinäsorsa, vesilintu
Kuva: Pentti Vuosaari

Poliisi valvoo yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tehostetusti vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloitusta koko maassa 20.‒21. elokuuta.

Poliisi tekee metsästys- ja erävalvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Erävalvontaa toteutetaan kahdella eri tavalla: yleisvalvonnalla ja kohdennetulla valvonnalla.

Syyskausina toiminnan pääpaino on yleisvalvonnassa eli muun muassa laillisen metsästyksen valvonnassa.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita