Tilaajille

Poh­jois­mai­den kan­nat­tai­si aloit­taa kan­ta­verk­ko­jen yh­teis­työ – voisi hal­ven­taa kal­lii­ta sähkön siir­to­hin­to­ja

Sähkön siirtoon käytettävien kantaverkkojen toiminta keskittyy liiaksi omaan maahan, ilmenee torstaiaamuna julkaistusta konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyryn selvityksestä, jonka energiayhtiö Fortum tilasi.

Helsinki

Kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva energiayhtiö Fortum toivoo, että sähköä siirtävät kantaverkkoyhtiöt tekisivät enemmän pohjoismaista yhteistyötä. Fortumin mukaan yhteistyö olisi hyväksi meneillään olevalle energiamurrokselle ja halventaisi pitkällä tähtäimellä sähkön siirtohintoja.

Kantaverkkojen yhteistyön vauhdittamiseksi Fortum tilasi konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyryltä laajan raportin yhteispohjoismaisten sähkömarkkinoiden tilasta ja tulevaisuudesta. Raportti esiteltiin torstaiaamuna Helsingissä.