Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

Poh­joi­sen ääni pa­rem­min esille: Ka­le­val­le ja Lapin Kan­sal­le yh­tei­nen toi­mit­ta­ja­ryh­mä

Kaleva ja Lapin Kansa haluavat lisätä pohjoisen Suomen ääntä valtakunnalliseen keskusteluun ja samalla parantaa lukijoidensa palvelua.

Lehdet ovat perustaneet toimituksiinsa yhteisen toimittajaryhmän, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa valtakunnan politiikan uutisointi näkökulmista, jotka ovat olennaisia pohjoissuomalaisten ihmisten elämässä. Politiikan lisäksi seurannassa ovat muun muassa talous ja investoinnit, turvallisuuteen ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät aiheet sekä arktisuus esimerkiksi luonnon, ilmaston, talouden tai tieteen näkökulmasta.