Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Poh­jois-Ruot­sin suo­ma­lais­väes­tön sortoa sel­vit­tä­vä to­tuus­ko­mis­sio sai jat­ko­ai­kaa

Ruotsin hallitus myönsi totuuskomissiolle lisäaikaa ja -rahaa, koska korona on hidastanut sen työtä.

Tornio

Pohjois-Ruotsin suomalaistaustaisen väestön syrjintää selvittävän totuus- ja sovittelukomission työ on turvattu myöntämällä sille lisäaikaa ja -rahoitusta, kertoo Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T).

Ruotsin hallitus asetti totuuskomission toissa talvena tutkimaan suomenkielisen väestön sortotoimia. Komission työ uhkasi kuitenkin vesittyä, koska koronarajoitukset estivät sitä toimimasta alun perin suunnitellussa aikataulussa.