uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Tilaajille

Pie­nem­mäs­sä osuus­pan­kis­sa ei isom­pien fuusio hät­käy­tä – "Seu­ra­taan ti­lan­net­ta ja toi­mi­taan omista läh­tö­koh­dis­ta"

Pankkien fuusiot ovat osuuspankkikentässäkin lisääntyneet ja niitä tapahtuu jatkuvasti.

Suunnitellun pankkifuusion ulkopuolelle jäisi vajaat 20 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin osuuspankkia.

Muun muassa Pudasjärven Osuuspankki olisi ulkopuolella olevien joukossa.