Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Pet­sa­mon nik­ke­li­kai­vok­sen sulatto lu­va­taan sulkea lä­hi­vuo­si­na, ilman toi­vo­taan rai­kas­tu­van, kun sa­vu­pil­vet häl­ve­ne­vät

Sulkeminen vähentää 800 työpaikkaa.

Paatsjoen yli Norjaan ja toisinaan Inarijärvellekin Suomen suuntaan savuja tuprautteleva Nikkelin kaivoksen sulatto Petsamossa aiotaan sulkea. Asukkaat pelkäävät kaupunkinsa puolesta. Norjassa ja Suomessa luultavimmin iloitaan savukaasujen vähenemisestä.

– Siihen pitäisi pyrkiä, että toiminta siirtyisi semmoisiin laitoksiin missä on mahdollisimman hyvät filtterit ja tehokkaat laitteet, työ- ja elinkeinoministeriön kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen toteaa.