Per­jan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa yksi uusi ko­ro­na­kuo­le­ma, sai­raa­las­sa 56 hen­ki­löä, Ro­va­nie­mel­lä uusi tar­tun­ta, virus leviää Tanskan tur­kis­tar­hoil­la, Suo­mes­sa 189 tar­tun­taa

14.32: Suomessa uusi kuolintapaus, sairaalassa 56 henkilöä

Suomessa on raportoitu yhdestä uudesta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitetystä kuolemantapauksesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tautiin liitettyjä kuolemia on Suomessa raportoitu 351.

THL:n mukaan sairaalahoidossa on nyt 56 ihmistä. Sairaalassa olevien määrä on kasvanut keskiviikosta kahdeksalla potilaalla.

Sairaalassa olevista tehohoidossa on 6 ihmistä. Tehohoidossa on kaksi ihmistä vähemmän kuin keskiviikkona.

14.27: Rovaniemellä yksi uusi tartunta, Länsi-Pohjassa ei uusia tapauksia

Rovaniemellä on perjantaina todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta liittyy RoKin U15-juniorijoukkueen tartuntaketjuun. Uusia altistumisia selvitetään.

Länsi-Pohjassa ei ole perjantaiaamuun mennessä todettu uusia koronavirustartuntoja. Viimeisimmät tartunnat todettiin keskiviikkona.

Lue lisää:

12.40: Koronavirus leviää Tanskan turkistarhoilla

Pandemian aiheuttanut SARS-CoV-2 -virus tarttuu ihmisen lisäksi muun muassa näätäeläimiin, kuten minkkeihin.  Manner-Euroopassa tämä on johtanut laajoihin turkiseläinten lopetuksiin.

Lue lisää: Pelkona ih­mi­sil­le ke­hi­tet­tä­vien ro­kot­tei­den te­hot­to­muus: Tanska tappaa mil­joo­nia mink­ke­jä ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – Tar­tun­ta­ris­ki kasvaa myös Suo­mes­sa

12.37: Edus­kun­nassa ei laajoja altistumisia

Eduskunnan tämänhetkisen käsityksen mukaan kansanedustaja Tom Packalénin (ps.) koronavirustartunnasta ei ole syntynyt mitään laajoja altistuksia.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio korostaa Lännen Medialle, että kyse on nimenomaan tämänhetkisestä arviosta.

Lue lisää: Edus­kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja: Laajoja al­tis­tuk­sia ei ole syn­ty­nyt tä­män­het­ki­sen tiedon mukaan – "Tur­haan op­ti­mis­miin ei silti kannata etu­kä­teen mennä"

12.29: THL: Suomessa 189 uutta tartuntaa

Suomessa on raportoitu 189 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 889 tartuntaa, mikä on 1 503 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu ainakin 36 eri kunnassa. Kuntien tarkkaa määrää ei ole tiedossa, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei kerro tarkkoja tietoja kunnista, joissa tartuntojen määrä epidemian alusta alkaen on yhteensä alle viisi.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu tähän mennessä 13 133.

12.27: Pääministeri poistui EU-kokouksesta varotoimena

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on poistunut EU-huippukokouksesta varotoimena, kertoo valtioneuvoston kanslia. Marin oli keskiviikkona samassa kuulemisessa koronavirustartunnan saaneen kansanedustajan Tom Packalénin (ps.) kanssa.

Valtioneuvoston kanslian mukaan Marin pyysi Ruotsin pääministeriä Stefan Löfveniä edustamaan Suomea kokouksen loppuajan.

11.31: Suomen matkustusrajoituksia linjataan uudelleen

Hallituksen on tänään perjantaina tarkoitus linjata koronaepidemiaan liittyviä rajaliikenteen matkusrajoituksia uudelleen.  Edellinen linjaus tehtiin syyskuun alussa, jolloin liikenneministeri Timo Harakka (sd.) lanseerasi Testaa ja tule -mallin.

Hallituksen esitys törmäsi eduskunnassa perustuslaillisiin ongelmiin ja nyt liikenneministeriö aikoo antaa täydentävän lakiesityksen.

Lue lisää: Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia lin­ja­taan tänään – Lii­ken­ne­mi­nis­te­riö: "O­te­taan huo­mioon tau­ti­ti­lan­ne ja mat­kai­lun mah­dol­li­suu­det"

11.25: Eduskunta valmistautuu etätyöskentelyyn

Eduskunta valmistautuu etätyöskentelyyn kouluttamalla kansanedustajat etä-äänestämiseen loka-marraskuun aikana, kertoo eduskuntatiedotus.

Eduskunta hyväksyi torstaina ehdotuksen eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta. Sen perusteella eduskunta voi erityisen vakavan ja hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin vuoksi päättää mahdollisuudesta toimittaa täysistuntoäänestykset etäyhteyksin. Samalla voidaan päättää valiokuntien mahdollisuudesta pitää virallisia etäkokouksia.

11.22: Packalénin tartunta peräisi yksityistilaisuudesta

Perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén kertoo saaneensa koronatartunnan  eduskunnan ulkopuolisesta yksityistilaisuudesta. Hän ei ollut eilen eduskuntaryhmänsä kokouksessa. Joitakin altistuneita voi kuitenkin olla.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sai flunssan oireita tiistaina, mutta hänen koronatestituloksensa oli negatiivinen.

Lue lisää: Kan­san­edus­ta­ja Pac­kalé­nin ko­ro­na­tar­tun­ta pe­räi­sin yk­si­tyis­ti­lai­suu­des­ta – ryh­män­joh­ta­ja Tavio sai aamulla ne­ga­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen

11.19: Norja rajoittaa matkustusta Suomesta

Norja on päivittänyt matkustamiseen liittyviä rajoituksiaan Suomesta saapuville matkailijoille. Ensi yöstä alkaen Lapin, Länsi-Pohjan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireistä Norjaan matkustavat suomalaiset asetetaan kymmenen päivän karanteeniin.

Norjan ulkoministeriö perustelee linjausta sillä, että sairaanhoitopiirit ovat muuttuneet Euroopan infektiokartalla keltaisesta punaiseksi.

Lue lisää: Norja päi­vit­ti mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siaan – Lapista tulevat mat­kus­ta­jat ase­te­taan ka­ran­tee­niin ensi yöstä alkaen

9.26: Perussuomalaisten kansanedustajalla korona

Perussuomalaisten kansanedustajalla Tom Packalénilla on todettu koronavirustartunta. Hän kertoo asiasta itse tiedotteessaan. Kansanedustaja on nyt kotona noudattamassa karanteeniohjeita.

Lue lisää: Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­jal­la Tom Pac­kalé­nil­la on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – 51-vuo­tiaan hel­sin­ki­läis­edus­ta­jan oireet ovat lieviä fluns­san oireita

9.23: VTT tutki kasvomaskien huoltoa kotikonstein

Teknologian tutkimuskeskus VTT tutki kangas- ja kertakäyttömaskien puhdistamista. Yhtiö selvitti, onko suojainten ja maskien uudelleenkäyttö mahdollista puhdistamalla ne kotikonstein.

Tulosten mukaan jopa kymmenen kertaa puhdistettu kertakäyttöinen kirurginen suu-nenäsuoja on ainakin yhtä tehokas kuin kangasmaski.

Lue lisää: VTT:n yl­lä­tys­tu­los: Kym­me­nen kertaa puh­dis­tet­tu ker­ta­käyt­töi­nen ki­rur­gi­nen suu-ne­nä­suo­ja on ainakin yhtä tehokas kuin kan­gas­mas­ki

Torstai koronauutisia

16.00: Tornion TP-47:n ja Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ran B-tyt­tö­jen jouk­kueet ka­ran­tee­niin

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan karanteeniin on asetettu Rovaniemen Palloseuran ja TP-47:n B-tyttöjen joukkueet. Joukkueet pelasivat vastakkain lauantaina 10. lokakuuta Saarenkylän urheilukentällä.

– Toimihenkilöiden tai yleisön osalta altistumisia ei ole tapahtunut, Broas sanoo.

RoPSin B-tytöille karanteeni on jo toinen tänä syksynä.

15.18: Hallitukselta uusia suosituksia, Vaasassa epidemia leviämisvaiheessa

Hallitus on antanut alueille joukon suosituksia koronarajoituksiksi. Samalla hallitus antoi valtakunnallisen etätyösuosituksen, joka on voimassa ainakin vuoden loppuun.

Tällä hetkellä Vaasan sairaanhoitopiiri on ainoana leviämisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa ovat Varsinais-Suomi, Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa.

Kiihtymisvaiheessa olevien sairaanhoitopiirien alueella suositellaan, että ei pidettäisi yli 20 ihmisen yksityistilaisuuksia. Leviämisvaiheessa raja olisi 10 ihmistä.

Lue lisää: Hal­li­tus jul­kis­ti uusia suo­si­tuk­sia ra­joi­tus­toi­mik­si: Yk­si­tyis­ti­lai­suu­det ra­jat­tai­siin isossa osassa maata 10–20 ih­mi­seen, le­viä­mis­vai­hees­sa ai­kuis­ten har­ras­tus­toi­min­ta voi­tai­siin kes­keyt­tää

14.00: Rovaniemellä kaksi uutta tartuntaa

Rovaniemellä on torstain aikana todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Toinen tartunta liittyy viime viikon Lakkapään ja Pallokettujen lentopallopeleihin. Toisen tartunnan lähde on vielä epäselvä, mutta alustavasti ketju viittaa Etelä-Suomeen.

Lapissa on todettu tällä viikolla viisi uutta tartuntaa, joista neljä on Rovaniemellä ja yksi Kittilässä.

Lue lisää: Ro­va­nie­mel­lä kaksi uutta tar­tun­taa, toinen liittyy len­to­pal­lo­pe­liin – Myös Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, al­tis­tu­nei­den jou­kos­sa tor­nio­lai­nen jal­ka­pal­lo­jouk­kue

13.07: Hallitus kertoo uusista koronalinjauksista tiedotustilaisuudessa

Hallitus on linjannut torstaina uusia valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia koronavirusepidemian vuoksi. Niistä kerrotaan tiedotustilaisuudessa, joka alkaa kello 13.30.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana tästä.

12.56: THL: Suomessa on todettu 241 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 241 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Uusia tartuntoja on kuluneiden kahden viikon aikana raportoitu 2 841, mikä on 1 537 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Kaikkiaan tautitapauksia on tähän mennessä todettu 12 944.

11.16: Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, altistuneissa jalkapallojoukkue

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu eilen keskiviikkona kaksi uutta koronatartuntaa. Molempien tartuntojen lähteet ovat tiedossa. Tartunnoista toinen liittyy Ylläkseen, eikä ole aiheuttanut altistumisia.

Toinen tartunta on aiheuttanut noin 25 altistumista. Altistuneiden joukossa on myös torniolainen jalkapallojoukkue.

Lue lisää: Län­si-Poh­jas­sa eilen kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – al­tis­tu­nei­den jou­kos­sa tor­nio­lai­nen jal­ka­pal­lo­jouk­kue

10.20: Sairaalahoidossa yli kaksi kertaa enemmän koronapotilaita kuin syyskuun lopussa

Uusien koronavirustartuntojen määrä on Suomessa noussut merkittävästi viimeisen kuukauden aikana, arvioivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä sosiaali- ja terveysministeriö viikoittaisessa tilannekuvassaan.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi syyskuun lopun tilanteesta.

Tartunnanlähde jäi viime viikolla epäselväksi noin puolessa koko maan tartunnoista.

Noin neljännes koko maan uusista tartunnoista todettiin karanteenissa olevilta.

Lue lisää: THL ja STM: Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kas­va­nut Suo­mes­sa mer­kit­tä­väs­ti, sai­raa­la­hoi­dos­sa olevien määrä yli kak­sin­ker­tai­nen syys­kuun loppuun ver­rat­tu­na