Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Pe­ri­kun­nan asun­nos­ta löytyi tun­ne­tun mu­sii­kin­opet­ta­jan jää­mis­töä – Vanhat nuotit kir­joi­tet­tiin puh­taak­si ja niin pala jäl­leen­ra­ken­nus­ajan ro­va­nie­me­läis­tä mu­siik­ki­kult­tuu­ria pe­las­tet­tiin jäl­ki­pol­vil­le

Esa Tikkala kirjoitti puhtaaksi Jussi Jankerin nuotteja, jotka Sari Rautanen sai haltuunsa liittyen historiikkiin sotien jälkeisestä musiikkielämästä Rovaniemellä.

Nuottikäsiala muuttuu vuosien saatossa. Vasemmalla Jaalassa vuonna 1939 päivätty Jussi Jankerin nuotti ja oikealla Helsingissä vuonna 1946 valmistunut sävelmä.
Nuottikäsiala muuttuu vuosien saatossa. Vasemmalla Jaalassa vuonna 1939 päivätty Jussi Jankerin nuotti ja oikealla Helsingissä vuonna 1946 valmistunut sävelmä.
Kuva: Jussi Leinonen

Jussi Jankeri oli yksi keskeisistä jälleenrakennusajan muusikoista, musiikinopettajista, kuoronjohtajista ja säveltäjistä Rovaniemellä. Tyypillistä tuolle ajalle on, että musiikista on hyvin vähän, jos ollenkaan, äänitteitä tai nuotteja.

Nyt rovaniemeläinen Esa Tikkala on kirjoittanut puhtaaksi kymmenkunta Jankerin sävellystä.