pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Pe­ri­kun­nan asun­nos­ta löytyi tun­ne­tun mu­sii­kin­opet­ta­jan jää­mis­töä – Vanhat nuotit kir­joi­tet­tiin puh­taak­si ja niin pala jäl­leen­ra­ken­nus­ajan ro­va­nie­me­läis­tä mu­siik­ki­kult­tuu­ria pe­las­tet­tiin jäl­ki­pol­vil­le

Esa Tikkala kirjoitti puhtaaksi Jussi Jankerin nuotteja, jotka Sari Rautanen sai haltuunsa liittyen historiikkiin sotien jälkeisestä musiikkielämästä Rovaniemellä.

Nuottikäsiala muuttuu vuosien saatossa. Vasemmalla Jaalassa vuonna 1939 päivätty Jussi Jankerin nuotti ja oikealla Helsingissä vuonna 1946 valmistunut sävelmä.
Nuottikäsiala muuttuu vuosien saatossa. Vasemmalla Jaalassa vuonna 1939 päivätty Jussi Jankerin nuotti ja oikealla Helsingissä vuonna 1946 valmistunut sävelmä.
Kuva: Jussi Leinonen

Jussi Jankeri oli yksi keskeisistä jälleenrakennusajan muusikoista, musiikinopettajista, kuoronjohtajista ja säveltäjistä Rovaniemellä. Tyypillistä tuolle ajalle on, että musiikista on hyvin vähän, jos ollenkaan, äänitteitä tai nuotteja.

Nyt rovaniemeläinen Esa Tikkala on kirjoittanut puhtaaksi kymmenkunta Jankerin sävellystä.