Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Pe­rä­me­ren vie­ras­ve­ne­sa­ta­mat odot­ta­vat ve­nei­li­jöi­tä lop­pu­ke­säs­tä– ke­sä­kuun puo­li­vä­lin jälkeen on­nis­tuu näillä näkymin val­ta­kun­nan rajan ylitys merellä

Koronaepidemia ei todennäköisesi juuri vaikuta Meri-Lapin Perämerellä sijaitseviin vierasvenesatamiin. Vierailut niihin yleistyvät näillä näkymin vasta loppukesästä kuten tavanomaisina vuosinakin. Rajaliikenteen rajoitusten vuoksi 14. kesäkuuta asti veneilijät eivät voi merellä valtakunnan rajaa ylittää. Ainakaan vielä ei ole ilmoitettu, että rajoitus jatkuisi sen jälkeen.

Meri-Lapin vierasvenesatamiin ei tule tavanomaisena vuotenakaan suuria ryntäyksiä ulkomailta tai muualta Suomesta. Tämän kesän erityispiirre on, että vierassatamissa kotimaisten veneilijöiden osuus on todennäköisesti normaalia suurempi.