Tilaajille

Pa­lis­kun­tien po­ro­lu­kuun ei esitetä muu­tos­ta, mutta tal­vi­lai­tu­mien kuntoa ha­lu­taan ko­hen­taa

Työryhmä esittää viisi keinoa, jotka parantaisivat porojen talvilaitumien kuntoa. Paliskuntien pitää valita vaihtoehdoista kaksi, joita ne aikovat noudattaa. Valtio haluaa lisätä päätoimisten poronomistajien määrää.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä ei esitä muutoksia paliskuntien nykyisiin porolukuihin. Jokaisen paliskunnan suurin sallittu poroluku pysyy ennallaan, mutta porojen talvilaitumien kuntoa pyritään turvaamaan uusilla paliskuntakohtaisilla porolaidunten käyttö- ja hoitosuunnitelmilla.

Mikäli työryhmän esitys toteutuu, jokaisen paliskunnan pitää laatia oma käyttö- ja hoitosuunnitelma.