Pa­lis­kun­tien po­ro­lu­kuun ei esitetä muu­tos­ta, mutta tal­vi­lai­tu­mien kuntoa ha­lu­taan ko­hen­taa

Työryhmä esittää viisi keinoa, jotka parantaisivat porojen talvilaitumien kuntoa. Paliskuntien pitää valita vaihtoehdoista kaksi, joita ne aikovat noudattaa. Valtio haluaa lisätä päätoimisten poronomistajien määrää.

Työryhmä haluaa säästää porojen talvilaitumia, mutta paliskuntien porolukuihin ei esitetä muutoksia.
Työryhmä haluaa säästää porojen talvilaitumia, mutta paliskuntien porolukuihin ei esitetä muutoksia.
Kuva: Jussi Leinonen

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä ei esitä muutoksia paliskuntien nykyisiin porolukuihin. Jokaisen paliskunnan suurin sallittu poroluku pysyy ennallaan, mutta porojen talvilaitumien kuntoa pyritään turvaamaan uusilla paliskuntakohtaisilla porolaidunten käyttö- ja hoitosuunnitelmilla.

Mikäli työryhmän esitys toteutuu, jokaisen paliskunnan pitää laatia oma käyttö- ja hoitosuunnitelma.