Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pääkirjoitus
Tilaajille

Pa­ha­mai­nei­nen Kuolan sulatto lu­va­taan sulkea jouluna – Lapin luontoa uhkaa Kuolan saas­tei­den sijasta enemmän il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen

Lappilaiset heräsivät Kuolan niemimaan valtaviin ympäristöongelmiin Neuvostoliiton hajoamisen aikoihin, 1980-luvun lopulla. Sitä ennen, niin kauan kuin Neuvostoliitto oli voimissaan, puheet itäisen naapurin mahdollisista ympäristöongelmista tyrmättiin "neuvostovastaisina".

Itänaapurin avautuminen alkoi jo Mihail Gorbatshovin aikana, mutta vasta Neuvostoliiton luhistuminen paljasti kaikille, kuinka kehnossa tilassa luonto esimerkiksi