Pääkirjoitus
Tilaajille

Pääkirjoitus: Kemin suunnalta kantautuu hyviä uutisia korona-ankeuteen

Työttömyys kasvaa ja valtio velkaantuu. Koronan kurittama, vientiriippuvainen Suomi kaipaa kipeästi hyviä uutisia. Sellaisia on tarjolla Meri-Lapista, missä Metsä Fibren biotuotetehdas on ottanut jälleen yhden askeleen lähemmäksi toteutumista.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) asetti äsken nähtäville yhtiön ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen. Metsäjätti on päivittänyt suunnitelmaansa tehtaan jätevesien käsittelystä tasolle, joka tyydyttänee myös lupaviranomaisia. Uuden tehtaan vesistövaikutukset eivät kasva nykyisestä, vaan jopa pienenevät. Tämä johtuu jäteveden käsittelyn tehostamisesta jatkuvalla kemiallisella saostuksella, missä puhdistamon bioliete kuivataan, pelletöidään ja poltetaan tehdasalueella sekä mahdollisesti myös lähialueen energialaitoksissa (LK 28.5.). Uutta ovat myös jäähdytystornit, joita ovat toivoneet alueen asukkaat ja Lapin ely-keskus. Tehtaan lämpökuorma johdetaan torneilla meren sijasta ilmaan, minkä ansiosta Kemin edustan jäät eivät heikkene. Näin taataan merialueen talvivirkistyskäyttö.