Pääkirjoitus
Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Kai­vos­ve­ro­jen tuotto on oh­jat­ta­va valtion sijasta yhä enemmän kun­nil­le

Kaivos tuo kuntaan töitä, työntekijöitä ja verotuloja, mutta tuoko se viimeksi mainittuja riittävästi? Tuskin ainakaan kunnallisia talousongelmia työkseen ratkovien kuntapäättäjien mielestä. Myös moni kuntalainen epäilee asiaa.

Verotuloja syntyy paikallisista kaivostyöntekijöistä, jotka maksavat veronsa asuinpaikkakunnalleen. Lisäksi kaivosyhtiö maksaa kiinteistö- ja yhteisöveroa, joista jälkimmäisen tuottoa on vaikea arvioida ennakkoon sen monimutkaisuuden takia. Yhteisövero on 20 prosenttia yhtiön kahden edellisvuoden tuloksen keskiarvosta. Sitä on maksettava vain siinä tapauksessa, että yhtiön tulot ovat suuremmat kuin menot. Jos tulos on tappiollinen tai yhtiöllä on ollut isoja investointeja, veroa ei kerry välttämättä yhtään. Kansainvälinen yhtiö, joita Suomessa toimivat kaivosyhtiöt pääosin ovat, voivat lisäksi hyvittää Suomessa ulkomaille maksamaansa veroa. Tästä johtuen yhteisöveron määrässä voi olla isoja, vuosittaisia vaihteluja.