Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Pääkirjoitus
Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Alue­po­li­tii­kan paluu voisi pa­laut­taa myös kes­kus­tan kan­na­tuk­sen

Vuoden neljäs lisäbudjetti ei tuonut maan kuudelle suurimmalle kaupungille miljardin euron joukkoliikennetukea, kuten sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ennakkoon toivoi, mutta kauaksi siitä ei lopulta jääty. Vaikka jättiläismäisestä, lähes 5,5 miljardin euron lisäpotista riitti miljoonia myös Meri-Lapin elintärkeisiin infra-kohteisiin, lainarahan jaon lopputulos oli silti – odotetusti – enemmän etelän kasvukeskusten kuin maakuntien elinvoimaa tukeva.

Lisätalousarvion yhteydessä julkistettiin tieto valtion ja suurten kaupunkiseutujen uusista mal-sopimuksista. Maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen keskittyvät sopimukset laaditaan vuosille 2020-2031 Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksen piiriin otetaan lisäksi Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkiseudut.