kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Ou­nas­vaa­ral­la avataan mai­se­mia ja kun­nos­te­taan reit­te­jä – kun­to­por­taat eivät val­mis­tu vielä täksi kesäksi

Maastopyöräilijät saavat Ounasvaaralle oman, merkityn reitin.

Viime kesänä Ounasvaaran talvikävelyreitti uudistettiin kaupungin ja Ounasvaaran majan väliseltä osuudelta. Reitti ohittaa Juhannuskallion, joka näkyy kuvassa oikealla.
Viime kesänä Ounasvaaran talvikävelyreitti uudistettiin kaupungin ja Ounasvaaran majan väliseltä osuudelta. Reitti ohittaa Juhannuskallion, joka näkyy kuvassa oikealla.
Kuva: Anssi Jokiranta

Rovaniemeläiset ovat perinteisesti nousseet Ounasvaaralle ihailemaan sieltä avautuvia maisemia. Viime vuosikymmenten aikana suositut maisemapaikat ovat kuitenkin peittyneet kasvavan puuston taakse. Ensi kesänä kaupunki aikoo avata maisemapaikkoja yksittäisiä puita kaatamalla.

Maisemaraivausta tehdään näillä näkymin ainakin Isollarakalla Väiskin laavun ympäristössä sekä Ounasvaaran näkötornin ja Tottorakan ympäristössä. Tarkkoja suunnitelmia ei ole vielä tehty, sanoo metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikasta.

– Tutkimme kesällä, saisimmeko Ounasjoen ja Kemijoen vesistönäkymiä avautumaan täsmäkaatoina. Tarkoituksena ei siis ole tehdä puuttomia aukkoja, vaan kaataa yksittäisiä puita.

Ounasvaaralta ei ole viime vuosina kaadettu puita juuri muuten kuin reittien teon yhteydessä. Viimeksi vaaraa on isommin raivannut Mauri-myrsky syyskuussa 1982.

Pyöräilyharrastajat suunnitelleet reitit

Maisemapaikkojen avaukset ovat osa Ounasvaaran ulkoilu- ja virkistysalueen kehittämishanketta, johon Rovaniemi sai valtionavustusta tänä keväänä. Valtionavustusta tuli kaikkiaan 95 920 euroa: osan siitä kaupunki käyttää Ounasvaaralla ja osan Alakorkalon esteettömän uimarannan rakentamiseen.

Ounasvaaralla rahaa käytetään maisemapaikkojen lisäksi reittien merkitsemiseen, rakentamiseen ja kunnostamiseen. Esimerkiksi maastopyöräilyä varten merkitään nyt oma, noin 20 kilometrin reitti Jätkänkynttilän ja Väiskin laavun välille. Tarpeen mukaan reittiä sorastetaan ja sille tehdään puurakenteita.

– Reitin ovat suunnitelleet maastopyöräilyn harrastajat ja toimijat olemassa olevia polkuja hyödyntäen, kertoo Rovaniemen liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen.

Ounasvaaralla ei ole tähän saakka ollut merkittyjä pyöräilyreittejä, vaikka maastopyöräilyn suosio on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Vaaralla on jo havaittu, että lisääntynyt pyöräily kuluttaa maastoa, levittää polkuja ja aiheuttaa eroosiota. Lisäksi pyöräilijöiden liikkuminen samoilla poluilla muiden kulkijoiden kanssa on omiaan aiheuttamaan vaaratilanteita.

– Toiveena on, että pyöräilyä saataisiin keskitettyä omalle reitilleen. Pyöräilijöiden liikkumista myös muilla reiteillä ei voida kuitenkaan kieltää. Siihen heillä on jokamiehenoikeus, Hämäläinen sanoo.

Talvikävelyreitin ja luontopolun opasteet on uusittu vastikään. Myös muiden reittien uudistetaan ja yhtenäistetään.
Talvikävelyreitin ja luontopolun opasteet on uusittu vastikään. Myös muiden reittien uudistetaan ja yhtenäistetään.
Kuva: Jouni Porsanger

Talvikävelyreitti jatkuu kahdella kilometrillä

Muista reiteistä jatkoa saa talvikävelyreitti, jonka suosio kasvoi entisestään viime talvena, kun reittiä osittain uudistettiin ja valaistiin. Reitin kokonaispituus on nyt kuusi kilometriä, ja syksyllä siihen lisätään uusi, noin kahden kilometrin pituinen valaisematon polkuosuus. Uusi reittiosa sijaitsee Välirakan maastossa.

Ounasvaaran etelälaidalla talvikävelyreitin ja luontopolun yhteisosuutta sorastetaan noin puolen kilometrin matkalla. Osuudella maasto on kulunut, ja polku on muuttunut sen takia vaikeakulkuiseksi kivikoksi. Polku on myös leventynyt, kun käyttäjät ovat vältelleet kivikkoa.

Isonrakan lenkkiä puolestaan levennetään, sillä reitti on liian kapea nykyajan latukoneille. Leventäminen on tarpeen myös lisääntyneen käyttäjämäärän ja monipuolistuneiden liikkumistapojen vuoksi. Leventäminen vaatii jonkin verran puiden kaatamista sekä pienimuotoisia maanrakennustöitä.

Tarvitaanko tulevaisuudessa opastuskeskus?

Myös reittien opastemerkintöjä uudistetaan ja yhtenäistetään. Talvikävelyreitin ja luontopolun opasteet on uusittu vastikään, mutta muilla reiteillä on sekalainen joukko eri ikäisiä opasteita. Nyt Ounasvaaralle aiotaan tehdä kaikkia käyttäjäryhmiä palveleva reittikartta ja rakentaa sen pohjalta yhtenäinen opastejärjestelmä.

Tulevaisuudessa Ounasvaaran virkistyskäyttöön liittyvä mahdollinen hanke on opastuskeskuksen rakentaminen.

– Olisiko Ounasvaaralle tarve saada opastuskeskus tai luontokeskus? Tällainen kysymys tuodaan varmasti päättäjien pohdittavaksi jossakin vaiheessa, Pekka Hämäläinen sanoo.

Kuntoportaat rakennetaan vasta syksyllä

Kauan odotetut kuntoportaat eivät valmistu Ounasvaaralle vielä täksi kesäksi. Portaat rakentaa oppilastyönä Lapin koulutuskeskus  Redu, joka pääsee rakennustöihin vasta syksyllä, kun uusi lukuvuosi alkaa.

Portaat rakennetaan Ounasvaaran kaupunginpuoleiseen rinteeseen talvikävelyreitin alkupään viereen.