Ou­nas­rin­teel­lä kiista uuden pyö­rä­tien pai­kas­ta: asuk­kaat va­lit­ti­vat hal­lin­to-oi­keu­teen

Asukkaiden mielestä korkea penger ja puuston kaato johtavat maisema- ja meluhaittoihin

Ounasrinteentien ja Peuratien välillä on kapea kaistale puustoa, jota jouduttaisiin kaatamaan uuden kevyen liikenteen väylän tieltä. Tämän vuoksi osa asukkaista vaatii, että väylä tulee rakentaa Ounasrinteentien toiselle puolelle.
Ounasrinteentien ja Peuratien välillä on kapea kaistale puustoa, jota jouduttaisiin kaatamaan uuden kevyen liikenteen väylän tieltä. Tämän vuoksi osa asukkaista vaatii, että väylä tulee rakentaa Ounasrinteentien toiselle puolelle.
Kuva: Anssi Jokiranta

Osa asukkaista ei hyväksy uuden kevyen liikenteen väylän linjausta Ounasrinteellä. Kaupunki aikoo rakentaa väylän Ounasrinteentien varteen Linnuntien ja Rekimatkan välille. Asukkaat ovat valittaneet suunnitelmasta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, sillä heidän mielestään väylä pitäisi rakentaa tien pohjoispuolelle eikä eteläpuolelle, kuten kaupunki aikoo. 

Kiistelty väylä on jatkoa kevyen liikenteen väylälle, joka kulkee Ounasrinteentien eteläpuolella Jäkäläkadulta saakka. Nykyinen väylä päättyy Ounasrinteellä Linnuntien risteykseen, josta sitä on tarkoitus rakentaa eteenpäin 1,1 kilometrin verran.

Maisema- ja meluhaittaa

Katusuunnitelma oli esillä helmi-maaliskuun vaihteessa, jolloin 16 Peuratien ja Suivakkotien asukasta jätti siitä yhteisen muistutuksen. Asukkaiden mukaan Ounasrinteentien eteläpuolelle rakennettuna väylästä aiheutuu maisema- ja meluhaittaa, koska väylän takia joudutaan rakentamaan korkea penger ja sen tieltä joudutaan kaatamaan puustoa.

Kapealla kaistaleella sijaitseva puusto on muistuttajien mukaan toiminut sekä melu- että näköesteenä Ounasrinteentien ja sen alapuolella sijaitsevien Suivakkotien ja Peuratien välissä. Kun puustoa kaadetaan ja penger rakennetaan, kevyen liikenteen väylältä tulee jopa suora näköyhteys talojen takapihoille.

Muistuttajien mielestä väylä olisi maastollisesti helpompi sijoittaa Ounasrinteentien pohjoispuolelle, jossa siitä ei aiheutuisi haittaa asutukselle. Lisäksi muistutuksessa todetaan, että pohjoispuolelle sijoitettuna väylä palvelisi paremmin Linnuntien aluetta, josta valtaosa väylän käyttäjistä tulisi.

Valitus voi viivyttää rakentamista

Asukkaiden muistutuksesta huolimatta kaupungininsinööri Olli Peuraniemi hyväksyi katusuunnitelman virkamiespäätöksellä maaliskuussa. Päätöksessä todetaan, että kevyen liikenteen väylän sijoittamisessa on huomioitu muun muassa reitin jatkuvuus, sujuvuus ja turvallisuus.

Suunnittelupäällikkö Aku Raappanan mukaan väylä sijoittuu sille puolelle Ounasrinteentietä, jossa on enemmän asukkaita. Tulevaisuudessa väylää jatketaan vielä eteenpäin, kun alueelle kaavoitetaan uusia asuntoja.

– Ymmärrän asukkaiden murheen ympäristön muuttumisesta, mutta kokonaisuuden kannalta on paras ratkaisu, että väylä kulkee samalla puolella tietä. Ei olisi järkevää, että se tekisi kilometrin matkalla koukkauksen tien toiselle puolelle, Raappana sanoo.

Väylän rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi syksynä, mutta hallinto-oikeuteen tehty valitus voi viivyttää rakentamista.