Oulun yli­opis­ton väi­tös­kir­ja: mat­kai­lu­kes­kus­ten kasvu ja li­sään­ty­vä len­to­lii­ken­ne Poh­jois-Suo­mes­sa ris­ti­rii­das­sa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­sen kanssa

Toimet matkailun kestävyyden edistämiseksi eivät ole väitöksen mukaan riittäviä, mikäli ne samalla nojaavat matkailijamäärän kasvattamiseen. Tutkimukseen haastateltiin Ylläksen ja Rukan alueen yrittäjiä ja kehittäjiä. Arkistokuva Ylläkseltä.
Toimet matkailun kestävyyden edistämiseksi eivät ole väitöksen mukaan riittäviä, mikäli ne samalla nojaavat matkailijamäärän kasvattamiseen. Tutkimukseen haastateltiin Ylläksen ja Rukan alueen yrittäjiä ja kehittäjiä. Arkistokuva Ylläkseltä.
Kuva: Jussi Leinonen

Oulun yliopistossa tarkastettavan väitöskirjan mukaan matkailukeskusten kasvu ja lisääntyvä lentoliikenne ovat ongelmallisia ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta.

Matkailutieteen tutkija Outi Kulusjärven väitöksessä tutkittiin Pohjois-Suomen matkailukeskusten kehittämistä ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta.