kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Oulun laajan sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­den ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­ly alkoi Ro­va­nie­mel­lä – Kah­dek­sas­ta hy­väk­si­käy­tös­tä tuo­mi­tus­ta mie­hes­tä seit­se­män valitti tuo­mios­taan

Oulussa viime vuonna paljastuneen seksuaalirikosvyyhden ensimmäinen käsittely alkoi maanantaina Rovaniemen hovioikeudessa.
Oulussa viime vuonna paljastuneen seksuaalirikosvyyhden ensimmäinen käsittely alkoi maanantaina Rovaniemen hovioikeudessa.
Kuva: Anssi Jokiranta

Oulussa viime vuonna paljastuneen poikkeuksellisen törkeän seksuaalirikosvyyhden käsittely on alkanut Rovaniemen hovioikeudessa.

Se ryhtyi käymään läpi kokonaisuutta, jossa kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä tuomittiin alioikeudessa samaan alaikäiseen tyttöön kohdistuneista törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä sekä muista rikoksista.

Kaikki kahdeksan valittivat Oulun käräjäoikeudelta saamistaan tuomioista hovioikeuteen, mutta myöhemmin yksi heistä peruutti valituksensa. Hovioikeudessa käsitellään siis seitsemän miehen tekoja seitsemässä suullisessa pääkäsittelyssä.

Hovioikeus päätti laajasta salassapidosta

Niistä ensimmäinen alkoi maanantaiaamuna kello kymmenen Rovaniemellä. Sen aluksi hovioikeus päätti, että asianomistajana olevan tytön ja hänen huoltajiensa henkilöllisyys määrätään salassapidettäväksi kuten käräjäoikeusvaiheessakin tehtiin. Hovioikeus päätyi myös muutoin yhtä laajaan salassapitoon kuin käräjäoikeus.

Se määräsi oikeudenkäyntiaineiston tallenteet mukaan lukien pidettäväksi salassa ja päätti käsitellä asian suljetuin ovin.

– Kyse on seksuaalirikosasiasta, jossa tulee koko käsittelyn ajan toistuvasti esille arkaluontoisia tietoja asianomistajan yksityiselämästä ja terveydentilasta. Tästä syystä asian suullinen käsittely on syytä toimittaa kokonaan yleisön läsnä olematta, se perusteli ratkaisuaan.

Käsittelylle on varattu aikaa myös tiistai. Sen päätteeksi selviää, milloin hovioikeus antaa ensimmäisen tuomionsa.

Vyyhdessä on poikkeuksellisesti kaksi syyttäjää. Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää vaati hovioikeudelta, että se laatii tuomiostaan julkisen selosteen mikäli se määrää ratkaisunsa kokonaan salaiseksi.

Syytettynä oleva on vuonna 1995 syntynyt mies, joka sai Oulun käräjäoikeudelta kolme vuotta vankeutta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin. Käräjäoikeuden mukaan hän oli alaikäisen tytön kanssa sukupuoliyhteydessä ja teki hänelle seksuaalisia tekoja yksityisasunnossa Oulussa.

Uhri sai alioikeudessa lähes 160 000 euron korvaukset

Seuraavat oikeudenkäynnit pidetään joulukuussa. Tuolloin käsitellään kahden miehen saamia tuomioita. Loput neljä oikeudenkäyntiä järjestetään tammikuussa. Viimeiset vyyhden tuomiot annetaan siis ensi keväänä.

Oulun käräjäoikeus antoi kokonaisuudessa 2–4,5 vuoden mittaisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Törkeiden lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen lisäksi vyyhdessä tuomittiin miehiä myös muun muassa törkeistä raiskauksista.

Käräjäoikeuden mukaan rikokset tapahtuivat aikavälillä 4.8.2017–27.10.2018 Oulussa. Niiden alkaessa asianomistajana oleva tyttö oli 12–vuotias. Hänelle määrättiin maksettavaksi yhteensä lähes 160 000 euron edestä vahingonkorvauksia.