Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

"Onko Man­ner­hei­min­tiel­lä is­tu­mi­nen siihen ver­rat­tu­na sit­ten­kään kauhea synti?" – Ro­va­nie­me­läi­set ak­ti­vis­tit ker­to­vat ties­tään suoran toi­min­nan pariin

Nuoret haluavat muuttaa yhteiskuntaa ja tulla kuulluiksi. Vasa kysyi kahdelta aktivistilta, mikä sai heidät aloittamaan kansalaisvaikuttamisen.

-
Kuva: Julia Laiho

Maapallon puolesta

Huoli ilmastosta sai rovaniemeläisen Pyry Suutarin, 24, lopettamaan lentämisen ja lihansyönnin, minkä jälkeen aktiivisempaan toimintaan siirtyminen tuntui luontevalta. Se oli välttämätöntä.

– Tuntui, että se tuli tehtyä kuin pakon edessä. Olin jo pidempään seurannut maailmanmenoa ja ilmastonmuutoksen muuttumista ilmastokatastrofiksi.