Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Oh­ce­jo­gas ráhk­ka­nit dikšut 500 olbmo ko­ro­na­vi­ru­sa geažil – Norgga gád­jun­he­li­kop­ter veah­ke­ha ain vaikko ráját leat gitta

Doavttir Heidi Eriksen ávžžuha váldit koronavirusa duođas, go dat sáhttá njoammut gos beare. Riskajoavkkuide dávda sáhttá leat heakkaváralaš, go dasa ii leat dálkkas.
Doavttir Heidi Eriksen ávžžuha váldit koronavirusa duođas, go dat sáhttá njoammut gos beare. Riskajoavkkuide dávda sáhttá leat heakkaváralaš, go dasa ii leat dálkkas.
Kuva: Outi Paadar

Ohcejoga gieldda vástideaddji doavttir Heidi Eriksenis leat hohpolaš beaivvit, go olles dearvvasvuođasuorgi ráhkkana koronavirusa dagahan epidemiijai.

–Ikte ledje vihtta čoahkkima, otne leamaš njealje čoahkkima. Mii leat olles leavttuin guorahallamin,  čielggadeamen ja rehkenastimin vai leat gergosat vuostáváldit buohccán olbmuid, čilge Eriksen.

Son lea duđavaš go Lappi eanagottis eai leat nu olu njoammumat - goittot vel.

Koronadikšu 500 olbmui

Oassin ráhkkaneami Dearvvasvuođa- ja buresveadjinlágádus THL lea rehkenastán boahttevuođaoidnosiid mállen iešguđege proseantaloguid mielde. Einnostusat buohccán olbmuid loguin molsašuddet 40-70 proseantta gaskka.

– Jos jurddaša ahte 40 proseantta Ohcejoga gieldalaččain buohccá koronavirusa geažil, de dat lea vuollel 500 olbmo. Dan mađe mii gal nagodit dikšut, árvala Eriksen.

Buohkat eai buoza dávdda nu, ahte šaddet beavttálmahttojuvvon dikšui buohccivissui.

Tabeallagovus: Jos ovdamearkan 40 proseantta sámeguovllu gieldalaččaiguin buohccá koronavirusii, de dat livčče sullii 7 300 olbmo. Loguide váikkuhit iešguđege áššit, dego vejolaš buohccán turisttaid mearri.

Heahtedilis dáhttot ain Norgga helikoptera

Vaikko Norgga ja Suoma rájáid leat gidden, de dan dihte Norggain ja Ruoŧain dahkkojuvvon ovttasbargosoahpamušat leat ain fámus.

– Soahpamuša mielde sáhttit heahtedilis ain dáhttut Norgga beale gádjunhelikoptera veahkkin, muitala Eriksen.

Son fuomášahttá ahte gádjunhelikopter šaddá vuoruhit Norgga beale dili vuos ja de juos lea vejolašvuođat, de veahkeha rádjaguovllu olbmuid.

700 luopmobartta

Eriksen ávžžuhii (Yle 16.3.) ahte olbmot bisošedje iežaset ruovttugielddaiguin, muhto muhtumat leat dattege boahtán davás.

Ohcejoga gieldda árvvoštallama mielde gielddas leat sullii 700 luopmobartta.

– Jos juohke bartii boađášii guokte olbmo, dat oaivvildivčče 1400 olbmo gieldalaččaid lassin, smiehtada Eriksen.

Lohku lea stuoris Ohcejoga lágan smávva gieldda ássilogu ektui.

Dássážii Eriksen mielde olgobáikegottálaččat leat uhcán dihtton dearvvasvuođaguovddážis.

Fuolla eallilanolbmuin

Sámediggi lea fuolas sámeboarrásiin, go mearkkašahtti oassi orru sámiid ruovttuguovllus.

Diesa guorrasa maid Ohcejoga vástideaddji doavttir.

– Badjel 70 jahkásaččat leat min árbediehttit ja -máhttit. Eat galggašii massit ovttage.

Eriksen muittuha erenoamážit ovtta sámi vierus.

– Dál ii galgga gieđas buorástahttit iige sallut go oaidnala.

Sámedikki mielde Suoma siskkáldas johtima ráddjen livččii buoremus vuohki erenomážit riskajoavkkuid, nugo sámeboarrásiid suodjaleapmái njoammuma vuostá ja dan dorvvasteapmái ahte dikšu reahkká buohkaide.

Ráđđehus lea ráddjen olbmuid johtima, go giddii riikka rájáid ja ávžžuha olbmuid leat ruovttuin.

– Dákkár doaimmaiguin geahččalit hihtudit dávdda njoammuma ja leavvama, čilge Eriksen.

THL árvalusaid mielde koronaepidemiija bistá guhkit ráddjendoaibmabijuid dihte, aŋkke geasi rádjai muhto vejolaččat jahkebeali.

Buot koronaođđasiid gávdná dáppe.

Mikä?

Utsjoella varaudutaan hoitamaan 500 koronaviruspotilasta

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut malleihin perustuvia ennusteita epidemian kulusta, joissa prosentit vaihtelevat.
  • Jos esimerkiksi saamelaisalueen kuntalaisista 40 prosenttia sairastuu koronaviruksen vuoksi, se olisi noin 7 300 henkilöä. Utsjoen kuntalaisista noin 500 henkilöä.
  • Utsjoella arvioidaan olevan noin 700 lomamökkiä tai vapaa-ajanasuntoa.
  • Norjan lääkintähelikopteri turvaa raja-alueella yhteistyösopimuksen mukaan, vaikka rajat ovat kiinni.
  • Utsjoen kunnan vastaavan lääkäri Heidi Eriksen on huolissaan riskiryhmistä ja erityisesti saamelaisista ikäihmisistä.