Kolumni: Ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la Maa­han­muut­to­vi­ras­ton uk­rai­na­lai­sia kos­ke­vas­sa pää­tök­ses­sä lopulta suo­jel­tiin?

Itäraja: Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nyt tut­ki­taan ny­kyai­kaa: Museon ystävät haluaa tietoja ro­va­nie­me­läi­sis­tä elin­tar­vi­ke­yri­tyk­sis­tä

Museossa kokeillaan muodikasta nykydokumentointia.

Rovaniemellä tehdään monenlaisia elintarvikkeita, muun muassa jäätelöä.
Rovaniemellä tehdään monenlaisia elintarvikkeita, muun muassa jäätelöä.
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Nykypäivän ilmiöiden tallentaminen on tärkeä osa museoiden tekemää työtä, jotta tuleville sukupolville jää tietoa tästä ajasta. Museoalalla on kehitetty tähän työkaluksi nykydokumentointi, jonka avulla tallennetaan tietoa nykyhetkestä vertailukelpoisin menetelmin.

Lapin maakuntamuseossa huomattiin, että kokoelmissa on lappilaisiin yrityksiin liittyvää aineistoa vain satunnaisesti. Tästä heräsi keskustelu aihepiirin dokumentoinnin tarpeesta. Laajuutensa takia aihetta oli pakko tarkentaa ja rajata myös maantieteellisesti. Nyt tehtävässä dokumentoinnissa tallennetaan sellaisia Rovaniemellä toimivia elintarvikeyrityksiä, jotka jalostavat raaka-aineita omiksi tuotteiksi.

Kenttätyön, eli tietojen keruun, toteuttaa museon ystäviksi kutsuttu museon vapaaehtoisporukka.

Yrityksen edustajia toivotaan haastatteluihin

Museon ystävät ovat museoharrastajia, jotka haluavat tutustua museotyöhön ja tietää lisää alueen historiasta. He kokoontuvat säännöllisin väliajoin keskustelemaan jostakin tietystä aiheesta ja pyrkivät tuomaan omat tietonsa museon käyttöön. Nyt he hankkivat tietoa myös muilta.  Dokumentointi tapahtuu nykydokumentoinnin menetelmillä haastattelemalla, havainnoimalla, valokuvaamalla ja muistiinpanoja tekemällä. Yrityksestä ja sen historiasta kerätään perustiedot haastattelemalla yrityksen edustajaa. Museon kokoelmiin kerätään yrityksen markkinointimateriaaleja ja esim. tuotepakkauksia. Lisäksi tehdään kuvakertomus yrityksessä tehtävistä keskeisistä töistä, mikäli se on mahdollista.

Työ tehdään Lapin maakuntamuseon museoammatillisen henkilökunnan ohjauksessa ja kerätty aineisto tallennetaan museon kokoelmiin.

Onko sinulla Rovaniemellä elintarvikeyritys, joka jalostaa raaka-aineita myyntiin? Haluatko tulla mukaan nykydokumentointiprojektiin? Ota yhteyttä Lapin maakuntamuseon amanuenssi Heidi Pelkoseen, heidi.pelkonen@rovaniemi.fi / 050 315 1481.