Tilaajille

Nuorten huu­mei­den on­gel­ma­käyt­töä on enemmän kuin koskaan ai­kai­sem­min – Lapissa ja Poh­jois-Suo­mes­sa on­gel­ma­käyt­tö voi jäädä piiloon

Pohjoisemman Suomen lukuihin voivat vaikuttaa pitkät välimatkat, jotka vähentävät hoitoon hakeutumista.

-
Kuva: Kontiainen Jarmo

Nuoria huumeiden ongelmakäyttäjiä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteen mukaan huumeita ongelmallisesti käyttävien 15–24-vuotiaiden määrä on kasvanut. Yleisintä amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttö on 25–34-vuotiailla, joista 1,1–2,8 prosenttia käyttää huumeita ongelmallisesti.