Pääkirjoitus: Vihreän siir­ty­män jät­ti-in­ves­toin­tien hank­ki­mi­nen Me­ri-Lap­piin edel­lyt­tää alueen kuntien yh­teis­työ­tä – sen aloit­ta­mis­ta ei voi enää lykätä tuon­nem­mak­si

Kolumni: Rkp:n on va­lit­ta­va arvojen ja edun­val­von­nan välillä ja jäl­kim­mäi­nen on vah­voil­la

Merikotka: Me­ri­kot­ka sil­pou­tui tuu­li­voi­ma­laan Kemin Ajok­ses­sa – tut­ki­ja: tällä het­kel­lä tie­dos­sa­ni on yh­teen­sä 48 ta­paus­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Nuoret näkevät yrit­tä­jyy­den ura­vaih­to­eh­to­na

Yrittäjän päivää vietettiin jo 25. kerran. Tuossa ajassa yrittäjyyden arvostus ja ymmärrys sen merkityksestä yhteiskunnalle ovat menneet eteenpäin. Moni nuori näkee yrittäjyyden mahdollisena uravaihtoehtona. Tästä kertovat TAT:n vuosittaiset Nuorten tulevaisuusraportti-kyselyn tulokset.

68 prosenttia yli 14 000 14–19-vuotiaasta vastaajasta oli sitä mieltä, että yrityksillä ja yrittäjyydellä on merkittävä rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Kiinnostavaa tuloksissa oli myös se, että kouluissa ja järjestöissä yrittäjyyskasvatustyö edesauttaa selvästi tämän ymmärryksen syntymisessä.

Nuoret, jotka olivat suorittaneet Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden 6.- ja 9.-luokalla ymmärsivät yritysten ja yrittäjyyden merkityksen 15 prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin nuoret, jotka eivät ole osallistuneet Yrityskylään. Peräti 86 prosenttia kaikista 6.-luokkalaisista ja 83 prosenttia 9.-luokkalaisista suorittaa kyseisen oppimiskokonaisuuden.

Noin 36 prosenttia nuorista ajattelee, että voisi toimia yrittäjänä.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.