Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Nais­val­tai­set Tehy ja Super vaa­ti­vat ta­sa-ar­vo-oh­jel­mas­saan yli­mää­räi­siä pal­kan­ko­ro­tuk­sia hoi­ta­jil­le, Kun­ta­työn­an­ta­jat pelkää mil­jar­di­las­kua kun­ta­ta­lou­del­le

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut alkavat tiistaina kello 14 Kuntatalossa Helsingissä. Neuvotteluissa ovat mukana Kuntatyönantajat vastapuolellaan kolme julkisen alan pääsopijajärjestöä, jotka ovat ammattiliittojen yhteenliittymiä.

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen käveli neuvotteluihin Kuntatalolla Helsingissä.
Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen käveli neuvotteluihin Kuntatalolla Helsingissä.

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluihin kokoontuu tiistaista alkaen työnantajia edustava Kuntatyönantajat ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt JAU, JUKO ja KoHo.

JAU eli Julkisen alan unioni edustaa JHL:n ja Jytyn jäseniä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO pitää sisällään OAJ:n, lääkäriliitot ja muita korkeasti koulutettuja akavalaisia kunta-alan työntekijöitä. Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstä KoHo edustaa hoitoalan liittoja Superia ja Tehyä sekä palomiesten SPALia.

Sovittavana on viisi työehtosopimusta, joista suurin on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus. Kunta-alan neuvottelut koskevat yhteensä 420 000 työntekijää.

Neuvottelut alkoivat tiistaina kello 14 Kuntatalolla Helsingin Kalliossa. Neuvotteluista on odotettavissa vaikeat, sillä osapuolten tavoitteet ovat kaukana toisistaan.

Hoitajat tavoittelevat tasa-arvoa palkkaan

Tehyn Millariikka Rytkönen yrittää saada sairaanhoitajille palkankorotuksia neuvotteluissa.
Tehyn Millariikka Rytkönen yrittää saada sairaanhoitajille palkankorotuksia neuvotteluissa.

Sairaanhoitajien Tehy ja lähihoitajien Super tavoittelevat samaa palkankorotusta kuin vientialat. Ne neuvottelevat terveyspalvelualan työehtosopimuksesta.

Lisäksi ne pyrkivät tiedotteensa mukaan kirimään palkkaeroa miesaloihin verrattuna tasa-arvo-ohjelmalla, joka nostaisi kymmenen vuoden ajan hoitajien palkkoja 1,8 prosenttiyksikköä muita aloja enemmän.

Kuntatyönantajien mukaan kyseinen tasa-arvo-ohjelma olisi kuntataloudellisesti vaikea. Se maksaisi kunnille kahdeksan miljardia euroa ylimääräistä kymmenen vuoden aikana.

Tehy ja Super pyytävät rahaa valtiolta tasa-arvo-ohjelmaan. Liittojen mukaan riskinä on koulutettujen hoitajien alanvaihto. Hoiva-alalla on työvoimapulaa.

"Kiky-talkoot ohi"

Työntekijäliitot ovat sitä mieltä, että kuntien kikyt on talkoiltu. Ammattiliitot haluavat joko palata aikaan ennen kilpailukykysopimuksen 24 ylimääräistä tuntia tai vaihtoehtoisesti kunnon korvauksen.

Kuntatyönantajat puolestaan laskee, että ilman kiky-tunteja kuntiin ja kuntayhtymiin tarvittaisiin yli 5 000 työntekijää lisää, jos halutaan sama työpanos.

Ammattiliitot muistuttavat kikyn lomarahojen leikkaukset ovat kohdistuneet julkisaloihin.