Kysely: Miten pidät itsesi ja asun­to­si vii­leä­nä hel­teel­lä? – kerro vink­ki­si Lapin Kan­sal­le, teemme ai­hees­ta juttua

Kolumni: Kes­kin­ker­tai­suus kun­niaan, elä­mäs­sä ei tar­vit­se koko ajan nauttia kai­kes­ta

Yritykset: Kemissä yri­te­tään perua ym­pä­ris­tö­lu­pa ro­muy­ri­tyk­sel­tä – "Poik­keuk­sel­li­nen toimi"

Näin ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa edet­täi­siin Suo­mes­sa kevään ja kesän aikana

Sisärajavalvonta päättyy kesäkuussa, jos epidemiatilanne ja rokotuskattavuus sen mahdollistavat.
Sisärajavalvonta päättyy kesäkuussa, jos epidemiatilanne ja rokotuskattavuus sen mahdollistavat.
Kuva: Hannele Kenttä

Koronarajoitusten ja -suositusten purkamisessa edettäisiin seuraavan aikataulun mukaisesti, jos epidemiatilanne ja rokotuskattavuus sen mahdollistavat. Hallitus arvioi rajoitusten purkamisen edellytyksiä kahden viikon välein.

Huhtikuu – poikkeusolot päättyvät

 • Valmiuslain toimivaltuudet päättyvät.
 • Palataan lähiopetukseen (perusopetus ja toinen aste).
 • Ravintolat avautuvat. Aukioloaikoja ja asiakasmääriä rajoitetaan edelleen.
 • Ikääntyneet ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen.

Toukokuu – tiukat rajoitukset poistetaan

 • Epidemian nopean kiihtymisen uhan takia asetetut lisärajoitukset poistuvat. Palataan alueellisiin toimiin.
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta ulkona voi alkaa.
 • Julkisia ja yksityisiä tiloja avataan (mm. kirjastot ja museot).
 • Työmatkaliikenne EU-alueella sallitaan.
 • Riskiryhmät ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen.

Kesäkuu – alueelliset rajoitukset puretaan asteittain

 • Kokoontumisrajoituksia lievennetään.
 • Ravintoloiden asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksia lievennetään.
 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta ulkona voi alkaa.
 • Yleisötilaisuudet osallistujarajoituksin alkavat.
 • Sisärajavalvonta päättyy.
 • Työikäisen väestön ensimmäisen annoksen rokotekattavuus on yli 50 %.

Heinäkuu – rokotekattavuus kasvaa

 • Kokoontumisrajoituksia lievennetään ja poistetaan.
 • Yleisötilaisuuksien osallistujarajoituksia lievennetään ja poistetaan.
 • Työikäinen väestö on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Ikääntyneet ja riskiryhmät ovat saaneet toisen rokoteannoksen (heinä–elokuu).

Elokuu – rokotekattavuus kasvaa

 • Kolmansien maiden työmatkaliikenne mahdollisesti avataan.
 • Työikäinen väestö on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Ikääntyneet ja riskiryhmät ovat saaneet toisen rokoteannoksen (heinä-elokuu).
Lue lisää

Marin: Ta­voit­tee­na on, että ke­sä­kuus­sa lapset pää­se­vät ke­sä­lei­ril­le ja te­ras­sil­la voi istua

Hal­li­tus kertoi suun­ni­tel­mis­taan purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, vii­mei­sim­pä­nä annetut ra­joi­tuk­set pu­re­taan en­sim­mäi­se­nä – "Ra­joi­tuk­sia ei voida purkaa huo­let­to­mas­ti tai en­ne­nai­kai­ses­ti"