Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Näin ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa edet­täi­siin Suo­mes­sa kevään ja kesän aikana

Sisärajavalvonta päättyy kesäkuussa, jos epidemiatilanne ja rokotuskattavuus sen mahdollistavat.
Sisärajavalvonta päättyy kesäkuussa, jos epidemiatilanne ja rokotuskattavuus sen mahdollistavat.
Kuva: Hannele Kenttä

Koronarajoitusten ja -suositusten purkamisessa edettäisiin seuraavan aikataulun mukaisesti, jos epidemiatilanne ja rokotuskattavuus sen mahdollistavat. Hallitus arvioi rajoitusten purkamisen edellytyksiä kahden viikon välein.

Huhtikuu – poikkeusolot päättyvät

 • Valmiuslain toimivaltuudet päättyvät.
 • Palataan lähiopetukseen (perusopetus ja toinen aste).
 • Ravintolat avautuvat. Aukioloaikoja ja asiakasmääriä rajoitetaan edelleen.
 • Ikääntyneet ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen.

Toukokuu – tiukat rajoitukset poistetaan

 • Epidemian nopean kiihtymisen uhan takia asetetut lisärajoitukset poistuvat. Palataan alueellisiin toimiin.
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta ulkona voi alkaa.
 • Julkisia ja yksityisiä tiloja avataan (mm. kirjastot ja museot).
 • Työmatkaliikenne EU-alueella sallitaan.
 • Riskiryhmät ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen.

Kesäkuu – alueelliset rajoitukset puretaan asteittain

 • Kokoontumisrajoituksia lievennetään.
 • Ravintoloiden asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksia lievennetään.
 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta ulkona voi alkaa.
 • Yleisötilaisuudet osallistujarajoituksin alkavat.
 • Sisärajavalvonta päättyy.
 • Työikäisen väestön ensimmäisen annoksen rokotekattavuus on yli 50 %.

Heinäkuu – rokotekattavuus kasvaa

 • Kokoontumisrajoituksia lievennetään ja poistetaan.
 • Yleisötilaisuuksien osallistujarajoituksia lievennetään ja poistetaan.
 • Työikäinen väestö on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Ikääntyneet ja riskiryhmät ovat saaneet toisen rokoteannoksen (heinä–elokuu).

Elokuu – rokotekattavuus kasvaa

 • Kolmansien maiden työmatkaliikenne mahdollisesti avataan.
 • Työikäinen väestö on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Ikääntyneet ja riskiryhmät ovat saaneet toisen rokoteannoksen (heinä-elokuu).
Lue lisää

Marin: Ta­voit­tee­na on, että ke­sä­kuus­sa lapset pää­se­vät ke­sä­lei­ril­le ja te­ras­sil­la voi istua

Hal­li­tus kertoi suun­ni­tel­mis­taan purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, vii­mei­sim­pä­nä annetut ra­joi­tuk­set pu­re­taan en­sim­mäi­se­nä – "Ra­joi­tuk­sia ei voida purkaa huo­let­to­mas­ti tai en­ne­nai­kai­ses­ti"