Näin bio­tuo­te­teh­das muut­tai­si Vainion ja Mart­ta­lan mai­se­mia

Sahansaarenkadulle junarata, asuinalueiden autoliikennettä ohjataan Lapintien suuntaan. Tekonurmikenttä pitää siirtää.

Tämä Pajusaarentien ja Sahasaarenkadun risteys olisi porttialuetta. Sahasaarenkadulle johtavat liittymät suljetaan autoilta.
Tämä Pajusaarentien ja Sahasaarenkadun risteys olisi porttialuetta.
Tämä Pajusaarentien ja Sahasaarenkadun risteys olisi porttialuetta.
Kuva: Taina Nuutinen-Kallio

Mikäli Metsä Groupin biotuotetehtaasta tehdään investointipäätös, muuttuu Marttalan ja Vainion kaupunginosien välissä kulkevan Sahansaarenkadun ympäristö merkittävästi. Sahansaarenkatu olisi uuden tehtaan logistinen käytävä. Kemin kaupungin yleis- ja asemakaavaa voi kommentoida maanantaihin 27.1. saakka.

Kaava-alue sisältää Karihaaran, Marttalan, Torvisen, Vainion ja Koivuharjun kaupunginosat.

Tällaisia muutoksia kaavaan ehdotetaan:

1. Sahansaarenkadulle tehdään junarata

Puut kuljetettaisiin Metsä-Groupin tehtaalle junalla. Tehdasalueelle menee jo junarata, mutta uusitulle tehtaalle rakennettaisiin uusi rata Sahasaarentien kautta. Pääradan viereen rakennetaan toinen raide, josta kaksi rataa kääntyisi Sahansaarenkadulle.

Se koukkaa radan ylikulkusillan muuntoaseman eteläpuolelta. Rata rakennetaan osittain nykyisen maanpinnan alapuolelle.

Tasoristeyksiä ei rakenneta, vaan rata ylitetään joko alikulkutunnelilla tai sillalla. Sähköistetty rata aidataan, ettei radan yli synny oikopolkuja.

2. Suoralle pätkällä tarvitaan vaaka

Radalle rakennetaan junavaaka, joten radan pitää olla vaakasuorassa. Vaaka rakennetaan Sahansaarenkadun suoralle osuudelle.

3. Sahansaarenkadun risteysten korkeudet muuttuvat

Sekä Sahasaarenkatu että sen vieressä kulkeva rata sijaitsevat maanpintaa alempana.

4. Katuliittymiä poistuu Sahansaarenkadulta

Vainiosta Sahansaarenkadulle ei pääsee enää suoraan autolla Koivusenkadun, Someronkadun tai Ojakadun kautta. Marttalasta tulijat eivät hekään pääse Sahansaarenkadulle autolla Karpinpolkua pitkin.

5. Kevyenliikenteenväylä Karihaaran koululle

Sahansaarenkadulle on muutama vuosi sitten rakennettu alikulkutunneli, jotta vainiolaiset pääsevät turvallisesti Marttalan puolelle kouluun. Kevyenliikenteelle alitus- tai ylityspaikka rakennetaan samaan kohtaan, mutta vielä ei ole tiedossa pitääkö se rakentaa kokonaan uusiksi vai voidaanko vanhaa hyödyntää. Toinen vaihtoehto on rakentaa silta kadun ja radan yli.

6. Uusi silta Marttalanojan yli tulvan varata

Marttalanoja kulkee rautatien poikki. Suunnitelmissa pitää huomioida se, että oja saattaa tulvia kerran sadassa vuodessa. Radalle ja kadulle pitää rakentaa kunnon silta tulvan varalta.

7. Pajusaarentie ja uuden kadun rakentaminen

Pajusaarenkatu katkeaisi, koska Sahansaarenkadun kohdalle tulee uuden tehtaan portti.

Kemin keskustasta tulevat Tornionkatu ja Pajusaarentie yhdistyvät ehdotuksessa uudeksi kaduksi, joka ylittää tai alittaa Sahansaarenkadun apteekkirakennuksen takaa meren puolelta. Sahansaarenkadulta tulisi uuteen katuun ramppi. Uusi katu yhdistyy Pajusaarentiehen pohjoisempana.

8. Tornionkatu, vain kevyenliikenteen väylä

Tornionkatu ylittää tai alittaa Sahansaarenkadun ja junaradan, ja väylä rakennettaisiin vain kevyelle liikenteelle. Sahasaarenkadun pohjoispuolelta esimerkiksi Karihaaran K-Marketiin tai apteekkiin autolla saapuvan pitää koukata kaupalle uuden tien kautta.

9 Lapintien ja Sahasaarenkadun risteys

Risteys sijaitsisi korkeammalla kuin nyt, koska Lapintie ylittäisi radan. Risteys voisi olla liikennevalo-ohjattu tai siihen voitaisiin tehdä kiertoliittymä.

Kolmioraide erkanee pääradasta, nykyinen ylikulkusilta  ei riitä. uusi rata ei mahdu sillan aukosta. Silta joko uusitaan tai se pidennetään.

Sahansaarenkadulle ei ole järkevää ohjata liikennettä, vaan se ohjataan Lapintien suuntaan.

10. Tekonurmikenttä pitää siirtää

Lapintietä siirretään Sahansaarenkadun kohdalta hieman lähteen, jolloin tekonurmikenttä jää tien alle. Radan risteyskohta halutaan mahdollisimman selkeäksi.

Radan ylittävät siltaratkaisut olisivat vaikeita ja kalliita toteuttaa, mikäli Lapintietä ei hieman siirrettäisi.

11. Meluesteitä rakennetaan moneen kohtaan

Liikenne lisääntyy uuden tehtaan myötä. Sahansaarenkadulla kulkee junien lisäksi 200 rekkaa päivässä. Ne kuljettavat sellua Ajoksen satamaan laivattavaksi.

Meluesteitä rakennetaan Lapintielle Pohjolankadun kulmaukseen.

Lapintien itäpuolelle rakennettavien meluesteiden pitäisi turvata Vainiota liialta melulta. Sahasaarenkadun eteläpuolella sijaitsevien rivitalojen eteen rakennetaan meluesteet.

Luonnoksista paljon palautetta
Taina Nuutinen-Kallio

Sahansaarenkadun yleis- ja asemakaavamuutokset tulivat vireille viime toukokuussa ja niitä on viety eteenpäin rinta rinnan.

Kaavaluonnokset olivat nähtävillä ensimmäisen kerran syyskuussa.

– Molemmista kaavoista oli esillä kolme vaihtoehtoa, joita sai kommentoida. Luonnoksista tui 42 kirjallista palautetta ja kahdeksan viranomaislausunto. Palautteessa oli paljon sellaisia asioita, joita ei oltu alkuvaiheessa otettu huomioon, kertoo kaavakonsulttu Merja Isteri Rambollista,

Palautteiden pohjalta laadittiin vielä kaksi yleiskaavaluonnosta ja kaksi liikenneverkkotarkastelua. Marraskuussa alueella tehtiin kaavakävely, jossa alueen asukkaat olivat mukana keskustelemassa muutoksista.

Lopulliset versiot on tehty: ehdotusta yleis- ja asemakaavasta voi kommentoida vielä maanantaihin saakka.

Kaavaehdotuksia esiteltiin myös Kemin kulttuurikeskuksen yleisötilaisuudessa. Siellä kysymyksiä nousi muun muassa melutason kasvusta Ristikankaalla sekä Lapintien liikennemäärien kasvamisesta. Suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen Kemin kaupungilta totesi, että nämä seikat eivät sisälly käsittelyssä olevaan kaavaan.