Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Tilaajille

Moni lap­pi­lai­nen opet­ta­ja kokee ole­van­sa lähes tai täysin yli­kuor­mit­tu­nut – etä­ope­tuk­sen käy­tän­nöt vaih­te­le­vat paljon jopa kou­lu­jen sisällä

Opettajilla on huoli siitä, saavutetaanko jokaisen oppilaan kohdalla opetuksen tavoitteet. Rovaniemeläisopettajan mukaan etäopetuksen onnistuminen vaatii oman oppilaan tuntemisen.

Opettaja Laura Näpänkangas istuu keittiössään Rovaniemellä. Menossa on yläkoululaisten englannintunti. Siirtyminen etäopetukseen on sujunut Näpänkankaan mukaan melko luontevasti, sillä sitä ehdittiin harjoitella omien kuudesluokkalaisten kanssa ennen koulujen sulkemista.

– Ennakoimme, että sulkeminen on tulossa. Nyt toteutamme luokkani kanssa tuttua päivärytmiä virtuaalisesti, sanoo Näpänkangas.