Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Mir­ja-Lii­sa Lind­ström ase­te­taan Tornion kirk­ko­her­ran virkaan sun­nun­tai­na

Tornion seurakunnan kirkkoherratilanne vakiintuu, kun Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo asettaa Mirja-Liisa Lindströmin kirkkoherran virkaan Alatornion kirkossa sunnuntaina.

Virkaanasettaminen tapahtuu apostolisen perinteen mukaan.