pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Miksi Lapin liitto meni Su­han­gon pur­ku­put­ken asiassa kai­vos­yh­tiön puo­lel­le?

Suunnitelma Suhangon kaivoksen jätevesien laskemisesta Kemijokeen Tervolan Koivussa on tuonut julkisuuteen yllättävää tietoa. Lapin liiton lausunto ympäristövaikutusten arvioinnista (yva) toi jokivarteen kylmäävää luettavaa. Liitto ei pidä arviointia tarpeellisena.

Maakuntajohtaja Mika Riipi ja suunnittelujohtaja Riitta Lönnström lupaavat lausunnossa kaivokselle helppoa ratkaisua: ”Yva-menettelyn soveltaminen Suhanko Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoshankkeen purkuputken rakentamisesta sekä putken kautta tapahtuvien vesien johtamisesta Kemijokeen ei Lapin liiton näkemyksen mukaan ole tarpeen. Esitetyt vaikutukset ovat vähäisiä ja ne voidaan riittävästi ottaa huomioon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja lupaprosessissa.” Lapin liitto toteaa lisäksi, että ”purkuputken kautta johdettavien vesien vaikutus Kemijoen vedenlaatuun on arvioitu vähäiseksi”.