Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­koe­ro­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Met­sis­tä eväät kes­tä­vään kasvuun

Näkökulma

Kirjoittajat toivovat, että tuleva hallitus panostaa metsien kasvun lisäämiseen monimuotoisuuden ja ilmastotavoitteiden rinnalla.
Kirjoittajat toivovat, että tuleva hallitus panostaa metsien kasvun lisäämiseen monimuotoisuuden ja ilmastotavoitteiden rinnalla.
Kuva: Arttu Laitala

Metsät tarjoavat merkittäviä hyvinvoinnin ja kasvun mahdollisuuksia erityisesti Pohjois-Suomelle. Alueen metsävarat antavat eväitä uusille investoinneille, jopa lisääntyvälle puun käytölle ja kasvaville tulovirroille aluetalouteen. Samaan aikaan pohjoiset metsät ja niiden omistajat ovat merkittävässä roolissa Suomen ilmasto- ja suojelutavoitteisiin pääsemiseksi.

Metsänomistajan voi nähdä kumppanina, jolla on tarjota ratkaisuja polulla kohti yhteisiä tavoitteita. Yhteiskunta asettaa metsien hoidolle ja käytölle monia eri tavoitteita, mutta myös metsänomistaja on monitavoitteinen. Tasapaino eri tavoitteiden osalta ja kestävät ratkaisut ovat mahdollisia, jos tähän on yhteistä tahtotilaa.

Metsäsektorin osuus koko kansantalouden arvonlisäyksestä ja rooli pohjoisten maakuntien elinvoimaisuudessa on merkittävä. Siksi on tärkeä turvata alan toimintaedellytykset erityisesti harvaan asutussa Pohjois-Suomessa.

Tulevan hallituksen kannattaa panostaa monin eri keinoin metsien kasvun ja terveyden lisäämiseen monimuotoisuuden ja ilmastotavoitteiden rinnalla. Pohjois-Suomen talousmetsät ovat valtaosin nuoria, ja aktiivisilla toimilla sekä oikea-aikaisella hoidolla voidaan jopa tehostaa metsien kasvua. Toivottavasti hallitus vahvistaa metsään perustuvaa talouden kasvua edistämällä puurakentamista, nostamalla metsän jalostusarvoa ja edistämällä uusien puuperäisten tuotteiden kehittämistä.

Uusiutuva energia tuotetaan pitkälti maaseudulla ja maaseudun resursseilla. Siksi energiapolitiikan tulee nauttia maanomistajien luottamusta. Pohjois-Suomelle tärkeää on varmistaa se, että metsäbioenergia säilyy kestävyysmääritelmien mukaisena energiamuotona.

Pohjoisen metsätalous käyttää koko väyläverkkoa monipuolisesti, ja toimivat yhteydet ovat merkittävä tekijä investointien mahdollistajana ja toimintaedellytysten turvaajana. Siksi valtion väyläomaisuuden ylläpitoon on panostettava enemmän. Tienpidon rahoitustason korottaminen on perusteltua niin alkutuotannon, huoltovarmuuden kuin teollisuuden tarpeista myös alemman asteen tieverkolla.

Pohjois-Suomen elinvoimaisuuden ja eri elinkeinojen yhteensovittamisen kannalta on aika avata laajempi, rakentava keskustelu pohjoisen erityislainsäädännön uudistamisesta. Saamelaiskäräjiä ja myös poronhoitoa koskevaa lainsäädäntöä on hyvä tarkastella omaisuuden suojan ja muiden elinkeinojen harjoittamisen näkökulmasta. Ohjauskeinojen uudistamista on tärkeä tehdä niin, että prosessit tai lopputulos eivät johda syveneviin ristiriitoihin pohjoisessa, vaan ovat polku kiistojen jälkeiseen aikaan.

Vaikka metsät tuntuvat olevan osa EU-politiikkaa ja Suomessa metsistä puhutaan kansallisomaisuutena, on jokaisella hehtaarilla omistaja. Toivomme, että metsänomistajaan luotetaan omaisuuden hoidossa ja käytössä sekä kunnioitetaan omaisuudensuojaa kaikissa tulevissa päätöksissä.

Metsänomistajat ja koko metsäsektori ansaitsee ennakoitavan ja vakaan toimintaympäristön. Metsänomistajat toivovat metsärauhaa tulevaan hallitusohjelmaan.

Kirjoittajat toimivat MTK Metsänomistajissa kenttäpäälliköinä Pohjois-Suomessa.