Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Tilaajille

Met­sä­ka­na­lin­tu­ja saa met­säs­tää entistä pi­dem­pään – metson ja teeren kannat ovat vah­vis­tu­neet

Metsäkanalintujen pesinnät ovat onnistuneet tänä kesänä hyvin. Pohjois-Suomessa metson ja teeren metsästys jatkuu joulukuulle asti.

Metsäkanalintujen metsästysajat pitenevät monilla alueilla aiempaan verrattuna.

Alkavalla metsästyskaudella esimerkiksi metson ja teeren metsästyskausi jatkuu aina joulukuun 10. päivään asti pääosassa Pohjois- ja Itä-Suomea. Lisäksi urosmetson ja -teeren talvimetsästys sallitaan viime vuotta laajemmalla alueella.