Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Tilaajille

"Metsä on varma si­joi­tus" – ­met­sä­neu­vos Marja Kok­ko­nen vaatii Suo­mel­ta tark­kaa­vai­suut­ta, ettei kukaan muu pääse oh­jai­le­maan met­sä­omai­suut­tam­me

Metsäneuvos Marja Kokkosen mukaan metsät ovat edelleen Suomen rikkaus. Vapaa-ajallaan hän itsekin viihtyy metsässä, myös raivaussahan kanssa.

Euroopan Unionin uusi, vuoteen 2030 ulottuva metsästrategia valmistui tämän vuoden heinäkuussa. Ensimmäistä kertaa metsästrategia on lähes täysin Euroopan komission valmistelema, jäsenmaille järjestettiin vain yksi kuuleminen netin kautta.

– Uusi valmistelutapa herätti ennakolta paljon epäilyä EU:n puuttumisesta metsien käsittelyyn, vaikka metsien pitäisi kuulua jäsenmaiden itsensä kompetenssiin. Pelko ei ole täysin poistunut vieläkään, maa- ja metsätalousministeriön metsä- ja bioenergiayksikköä syyskuun loppuun johtanut metsäneuvos Marja Kokkonen painottaa.