Tilaajille

Metsä Fibre tekee Kemin bio­tuo­te­teh­taan koe­paa­lu­tuk­sia ke­säl­lä– pro­jek­ti etenee suun­ni­tel­lus­ti

Kemin biotuotetehdasprojektin valmistelevat työt etenevät tehdasalueella. Osana valmistelevia töitä tehdään koepaalutuksia, joista aiheutuu väliaikaista paikallista melua pääosin Metsä Groupin tehdasalueelle ja mahdollisesti myös sen lähistölle.

Koepaalutuksia tehdään arkipäivisin 15.7.–30.9. kello 6–22 välisenä aikana. Koepaalutuksissa tehdään melu- ja tärinämittauksia. Yksi koepaalutuksen tavoitteista on selvittää työmenetelmien kautta mahdollisuuksia vähentää biotuotetehtaan mahdollisen rakentamisen aikana syntyvää melua. Metsä Fibre on tehnyt koepaalutuksista meluilmoituksen Kemin kaupungille.