Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

"Me­ri-La­pin nuo­ri­so-or­kes­te­riin ei riitä soit­ta­jia, eikä se tule juuri am­mat­ti­or­kes­te­ria hal­vem­mak­si"

Kemin naapurikunnat ovat kesän aikana näyttäneet vihreää valoa alueen yhteiselle nuoriso-orkesterille. Musiikkialaan perehtyneet kemiläispäättäjät pelkäävät, että kunnat tekevät karmean virheen.

Kemi

Kemin kaupunginorkesterin tulevaisuus on päättäjien käsissä jälleen reilun parin viikon kuluttua.

Jos ammattiorkesteri aiotaan säilyttää, kaupunginvaltuuston on tuolloin vedettävä pois jousikvartetille keväällä erikseen tehty valtionosuushakemus. Kaupunginorkesterin valtionosuudet jatkuisivat silloin automaattisesti entisellään. Jousikvartetti on toiminut tähän asti kaupunginorkesterin runkona.

Kaupunginorkesterin lakkauttamista on pohdittu viime syksystä asti. Kesän aikana Kemi tiedusteli naapurikuntien valmiutta osallistua kuluihin, jos kaupunginorkesterista tehtäisiin joko Meri-Lapin yhteinen ammattiorkesteri tai alueellinen nuoriso-orkesteri. Kaikki neljä naapurikuntaa ovat ilmaisseet, että ne voisivat olla mukana nuoriso-orkesterissa.

Yhteistä ammattiorkesteria ei ole suoranaisesti tyrmätty, mutta lausunnoista käy ilmi, että kovin suuriin rahallisiin panostuksiin naapurit eivät ole valmiita.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita