Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Me­ri-La­pin mat­kai­lun mark­ki­noin­ti­yh­tiön toi­min­ta hiipuu – yhtiön ra­ha­ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va ja vain yksi henkilö on enää osa-ai­kai­ses­ti töissä

Kemiläisen OK-Seilit ky:n yrittäjä Olli Ahonen opetti Alex Liikamaalle laivan ohjaamista Perämeren Jähdin komentosillalla viime kesänä. Ahonen toivoo, että Meri-Lapin Matkailu oy pysyy pystyssä.
Kemiläisen OK-Seilit ky:n yrittäjä Olli Ahonen opetti Alex Liikamaalle laivan ohjaamista Perämeren Jähdin komentosillalla viime kesänä. Ahonen toivoo, että Meri-Lapin Matkailu oy pysyy pystyssä.
Kuva: Suvi Pirinen

Meri-Lapin alueen matkailua markkinoivan Meri-Lapin Matkailu oy:n toiminta pyörii säästöliekillä. Yhtiö perustettiin vuonna 2013 koordinoimaan alueen yhteismarkkinointia ja myyntiä pitkän suunnittelutyön jälkeen.

Ennen koronapandemiaa alueen matkailu oli hyvässä kasvussa, mutta sen jälkeen niin osakasyritysten kuin matkailuyhtiönkin myyntituotot ovat selvästi vähentyneet. Myös alueen kunnat ovat vähentäneet rahoitustaan yhtiölle.