Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Me­ri-La­pin kun­nan­joh­ta­jat vaa­ti­vat kun­ta­lai­sil­leen nopeaa ro­kot­ta­mis­ta koronaa vastaan – "Ro­ko­tet­tu Län­si-Poh­ja loisi pus­ku­ri­vyö­hyk­keen ra­jal­le"

Meri-Lapin kunnan- ja kaupunginjohtajat vaativat, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin väestö rokotetaan mahdollisimman nopeasti koronavirusta vastaan. Tämä loisi heidän mukaansa puskurivyöhykkeen rajalle.

Tornion, Kemin, Keminmaan, Tervolan, Simon ja Ylitornion kaupungin- ja kunnanjohtajien allekirjoittamassa kannanotossa todetaan, että koronaepidemiaa ei ole saatu kuriin, vaikka alueen kunnat ovat ottaneet etupainoisesti käyttöön leviämisvaiheen rajoitukset, rajan erillinen testauspiste on toiminut elokuun lopusta lähtien, ja massatestausta lisätään parasta aikaa.