Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

”Meillä on oikeus näkyä” – Yh­den­ver­tai­suus­suun­ni­tel­mal­la py­ri­tään te­ke­mään kau­pun­gis­ta hyvä paikka jo­kai­sel­le

Rovaniemellä tehdään ennenäkemättömän kattavaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Rovaniemen kaupunki on laatimassa uutta yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka valmistuu kokonaisuudessaan syyskuussa.

Yhdenvertaisuussuunnitelman suunnittelija Merja Lahtela kertoo, että tällä hetkellä Rovaniemellä tärkeitä yhdenvertaisuutta edistäviä tahoja ovat järjestöt ja nuorisotoimi.

– Yhdenvertaisuuden kokonaiskuva on Rovaniemellä hyvä, mutta vielä voitaisiin parantaa esimerkiksi ottamalla käyttöön unisex-vessoja ja tuomalla vähemmistöjen asioita enemmän esiin.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioonottamiseksi. Suunnitelmaa tulee noudattaa päätöksenteossa.

– Jos kuntalainen tai kuka tahansa huomaa, ettei suunnitelmaa noudateta, voi asiasta tehdä valituksen yhdenvertaisuusvaltuutetulle, joka selvittää asian, Lahtela sanoo.

Edellinen suunnitelma neljän vuoden takaa

Yhdenvertaisuussuunnitelma toteutettiin Rovaniemellä viimeksi vuonna 2017, mutta tällä kertaa toteuttamistapa on eri. Lahtela kertoo, että tämä on ensimmäinen kerta, kun lakisääteinen suunnitelma toteutetaan näinkin laajalla skaalalla.

– Tämänvuotisella suunnitelmalla pyritään osallistavuuteen. Kysyimme järjestöiltä ja kuntalaisilta ehdotuksia ja mielipiteitä, jotta voisimme luoda suunnitelmasta mahdollisimman totuudenmukaisen ja monipuolisen, Lahtela kuvaa.

Rovaniemen Seta konsultoi

Yhdenvertaisuuden näkyväksi tekeminen herättää ihmisissä laajan kirjon tunteita ja mielipiteitä suuntaan jos toiseen. Rovaniemen Setan puheenjohtajan Heidi Kenttälän mukaan Rovaniemellä jokaisen mahdollisuus olla ja näkyä omana itsenään on mennyt parempaan suuntaan, mutta parannettavaakin olisi vielä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Rovaniemen Seta konsultoi kaupunkia yhdenvertaisuussuunnitelman teossa esimerkiksi siitä, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä voitaisiin ottaa paremmin huomioon päätöksenteossa.

– Yksi äärimmäisen tärkeä asia, johon kunnallisektori voi vaikuttaa, on henkilöstön kouluttaminen siihen, miten kohdataan toinen ihminen, Kenttälä sanoo.

– Koulutusta voitaisiin tarjota kaikilla kentillä aina varhaiskasvatuksesta iäkkäiden ihmisten hoitotahoihin.

Arctic Pride on Rovaniemen Setan järjestämä kulttuuritapahtuma, joka nostaa esiin vähemmistökulttuureja sekä herättää keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta Lapissa, Suomessa sekä kansainvälisesti. Kuva on arkistokuva vuoden 2015 Arctic Pride -tapahtumasta.
Arctic Pride on Rovaniemen Setan järjestämä kulttuuritapahtuma, joka nostaa esiin vähemmistökulttuureja sekä herättää keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta Lapissa, Suomessa sekä kansainvälisesti. Kuva on arkistokuva vuoden 2015 Arctic Pride -tapahtumasta.
Kuva: Jussi Leinonen

Monenkirjavia tunteita

Kenttälä kertoo miettivänsä työssään paljon sitä, miksi toisia tuntuu suututtavan se, että vähemmistöjen elämästä yritetään tehdä helpompaa.

– Luulen että viha johtuu epävarmuudesta, tiedonpuutteesta ja pelosta. Ehkä joistakin voi tuntua vaivaannuttavalta, että vähemmistöjä tuodaan näkyvämmiksi, Kenttälä pohtii.

Hän kertoo myös huomanneensa, että koko Euroopassa on yleistynyt konservatiivisempi kanta, joka voi pahimmassa tapauksessa saada aikaan paljon vahinkoa.

– Kuitenkin samaan aikaan näen myös paljon positiivista kehitystä, sillä saamme jatkuvasti lisää tietoa vähemmistöistä.

Jotkut kertovat olevansa vankasti sitä mieltä, että tasa-arvo on mennyt jo liian pitkälle, mutta sellaisen mielipiteen omaavat ovat Kenttälän mukaan hyvin etuoikeutettuja ihmisiä, joilla on asiat yhteiskunnallisen aseman kannalta hyvin.

– Ei ole kenenkään etuoikeuksista pois, jos tuodaan esiin epätasa-arvoa.

Kenttälän mukaan hetero- ja cis-normatiivisuus on niin iso osa kulttuuriamme, että vähemmistöillä tulee helposti ulkopuolinen olo.

– On todella tärkeää tehdä näkyväksi se, että me olemme osa tätä yhteiskuntaa, eikä siinä ole mitään hävettävää, hän painottaa.

– Meillä on oikeus näkyä sellaisina kuin olemme.

Kommentti
Sateenkaarisilta on hyvä idea
Aurora Kuusisto

Kaupunginvaltuutettu Miikka Keränen (vihr.) kirjoitti Uuden Rovaniemen mielipidepalstalle ehdotuksen, voisiko Rovaniemelle toteuttaa sateenkaarisillan pysyvänä taideteoksena.

Sateenkaaren värein koristellun sillan tarkoituksena olisi tehdä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt näkyviksi sekä juhlistaa ihmisten erilaisuutta. Keränen alleviivasi, että vähemmistöryhmien asemaa parantavaa päätöksentekoa ei pidä unohtaa, mutta sateenkaren värein maalattu silta voisi olla muistutuksena kaupunkilaisille vähemmistöjen oikeuksista.

Keskustelimme aiheesta yhtenä iltana kaverini kanssa. Tulimme lopputulokseen, että sateenkaarisilta olisi tarpeellinen, jotta muistaisimme kuinka erilaisuus on rikkaus.

Lisäksi silta voisi olla todella hieno ja piristävä yksityiskohta katukuvaamme, onhan kaupunkimme väripaletti melko yksitoikkoinen sekoitus ruskean ja harmaan eri sävyjä.

Uuden Rovaniemen Facebook-päivitykseen aiheesta tuli poikkeuksellisen paljon kommentteja, mikä kertoo, että aihe kirvoittaa mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Yritetään kuitenkin muistaa, että Priden perimmäinen tarkoitus on vain mahdollistaa kaikille oikeus hyvään elämään ja toista kunnioittavaan kohtaamiseen.

”Tarkoitus on vain mahdollistaa kaikille oikeus hyvään elämään.”