PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mat­kai­lu­alal­la oikeus elan­toon

Jorma Törmänen kirjoittaa (LK 15.10.) otsikolla ”Kaipaako Lapin matkailuväki rokotevastaisia”? Kirjoitus on lähinnä hämmentävä, mutta avaa matkailuun liittyviä harhaluuloja.

Matkailuteollisuuden vieraat tulevat Lappiin käytännössä kaikista maailman maista ja usein kaikkina vuodenaikoina – ei pelkästään jouluna tai talvella. Tämä on alan ja ympäröivän yhteiskunnan etu. Matkailuteollisuus työllistää, maksaa palkkaa sekä tulo- ja voittoveroja – investointien lisäksi. Normaalina vuonna matkailu on Lapissa miljardin euron toimiala.