Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Maria Pal­da­nius kir­joit­ti nai­sis­ta po­ro­mie­hen am­ma­tis­sa – teos antaa äänen nai­sil­le alalla, jossa miehet ovat enim­mäk­seen olleet esillä ja äänessä

18 miesvaltaisella alalla toimivaa naista puhuu työstä, tasa-arvosta ja elämästään Maria Paldaniuksen tuoreessa kirjassa. Naiset, jotka valitsivat porot kertoo poromiehen ammatista naisten näkökulmasta.

Maria Paldanius oli asunut vasta neljä vuotta poronhoitoalueella, kun hänen eteensä avautui kiehtova aihe viime syksynä. Koti- ja maaseutu -lehti pyysi Rovaniemelle asettuneelta vapaalta toimittajalta juttua Lapissa päätoimisena poromiehenä työskentelevästä naisesta.

– Tein sosiaaliseen mediaan avoimen haun aiheesta ja puolessa tunnissa sain parikymmentä vastausta. Osa ilmoittautui itse halukkaaksi haastatteluun ja osan ilmiantoi joku ulkopuolinen, Paldanius kertoo.