Maa­nan­tain uu­tis­koos­te: Val­mius­la­ki otetaan käyt­töön ja koulut pääosin sul­je­taan, Suomi sulkee rajansa niin pian kuin mah­dol­lis­ta, ro­va­nie­me­läi­nen mat­kai­li­ja jumissa Ka­na­rian­saa­ril­la

22.00 Tak­si­liit­to: Ko­ro­na­vi­rus ja kou­lu­jen sul­ke­mi­nen kaataa tak­si­yrit­tä­jät

Koulujen sulkeminen ajaa taksialan pienyrittäjät ahdinkoon. Taksiliiton tiedotteessa todetaan, että vaikka hallituksen päätös koulujen sulkemisesta on tarpeellinen, se kaataa koulukuljetuksista huolehtivien taksiyrittäjien talouden.

22.00 Suomi sulkee rajansa niin pian kuin mah­dol­lis­ta

Rajojen sulkeminen on Suomessa käyttöön otettavan valmiuslain keskeisiä vaikutuksia. Suomi sulkee rajansa pikaisella aikataululla: matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen ja Suomesta päättyy niin pian kuin mahdollista.

21.58 Ro­va­nie­me­läi­nen Raija Juop­pe­ri toivoo pää­se­vän­sä kotiin Ka­na­rian­saa­ril­ta

Espanjan hallituksen viime viikolla määräämä poikkeustila koskee myös suomalaisten suosimaa lomakohdetta Kanariansaaria. Gran Canarialla lomamatkalla olevan rovaniemeläisen Raija Juopperin matkan luonne muuttui ensimmäisen lomaviikon jälkeen täysin.

21.56 Lapissa op­pi­lai­tok­set hyp­pää­vät etä­ope­tuk­seen kovin eri läh­tö­ta­soil­ta

Osa lappilaisista oppilaitoksista siirtyy etäopetukseen lähes kylmiltään. Kirjo on laaja, sillä osalle opettajista ja opiskelijoista etäopinnot ovat olleet perusarkea jo vuosia.

19.24 Pääkirjoitus: Valmiuslakien käytölle on perusteet

Koronavirus leviää Suomessa nyt erittäin nopeasti. Vähintään yhtä nopeasti on muuttunut Suomen poliittisen johdon tilannekuva ja sen myötä käyttöön otettavat keinot.

Tautiepidemian huippua pyritään nyt kaikin mahdollisin keinoin tasaamaan, jotta terveydenhuolto pystyisi vastaamaan siihen. Keskiössä on ikääntyneiden ja riskiryhmien suojelu sekä tehohoidon turvaaminen.

19.05 Ro­va­nie­mi val­mis­tau­tuu koronan saa­pu­mi­seen

Nopeasti leviävä koronavirus ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen uudet, kovat toimet taudin hillitsemiseksi nousivat vahvasti esille Rovaniemen kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina. Hallintoylilääkäri Paula Reponen korosti kokouksessa koronavirustilanteen olevan Lapissa yhä rauhallinen.

18.46 Etä­ope­tus alkoi useissa lu­kiois­sa ja ylä­kou­luis­sa

Useissa Suomen kouluissa ja lukioissa siirryttiin maanantaina etäopetukseen. Koulut joutuvat pohtimaan, miten liikuntatunnit, kotitalous sekä muut taito- ja taideaineet järjestetään etänä.

18.45 Pankit aut­ta­vat ve­lal­li­sia koronan ai­heut­ta­mis­sa ta­lous­vai­keuk­sis­sa

Pankit ovat ryhtyneet auttamaan yksityishenkilöitä ja yrityksiä koronaviruksen aiheuttamissa talousvaikeuksissa.

Aktia ilmoitti maanantaina tarjoavansa kahdeksan kuukauden maksutonta lyhennysvapaata asuntolainoihin. Danske Bank kertoi sunnuntaina ja Nordea perjantaina puolen vuoden maksuttomista lyhennysvapaista.

18.45 Ra­vi­ra­dat hil­je­ne­vät kes­ki­vii­kos­ta alkaen

Ravikilpailut keskeytetään keskiviikosta alkaen, ja kilpailutauko kestää 13. huhtikuuta asti, Suomen Hippos kertoo verkkosivuillaan. Vielä tiistaina kilpailuja järjestetään, mutta sen jälkeen Suomen Hippos noudattaa Suomen hallituksen maanantaista linjausta rajoittaa julkisia kokoontumisia.

18.41 Pää­mi­nis­te­ri Marin: Koulut vielä tiis­tai­na auki

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan Suomessa ei tavoitella koronavirukselle laumasuojaa, jollaisesta Britanniassa on puhuttu.

Marinin mukaan jokainen joutuu sietämään epävarmuutta, kun halutaan suojata kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Hänestä olisi ollut kohtuutonta sulkea koulut heti tiistaista lähtien. Yhden päivän siirtymäaika tarvitaan, jotta ihmiset voivat sopeutua tilanteeseen. Vanhemmat voivat kuitenkin ottaa halutessaan lapset pois koulusta jo tiistaista lähtien.

16.53 Hallituksen tiedotustilaisuus koronavirustilanteesta

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan koronaviruksen tilannekuva on muuttunut viikonlopun aikana.

Valtioneuvosto on tänään istunnossaan yhdessä tasavallan presidentin kanssa todennut poikkeusolot. Marin ottaa valmiuslain käyttöön Suomessa.

Alla kooste hallituksen linjaamista toimenpiteistä:

Suositukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.

Hallitus kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Suositukset perusopetukseen

Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin.

Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

Hallitus kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Suositukset lukio-opetukseen, ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluille, yliopistoille ja vapaaseen sivistystyöhön

Oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Ylioppilastutkinto etenee tiivistetyssä aikataulussa

Ylioppilastutkinnon koeaikataulua tiivistettiin Ylioppilastutkintolautakunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 13. maaliskuuta. Hallituksen päivitetty suositus ei tuo muutoksia päätökseen.

Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut kokeiden järjestämistä siten, että kokelaiden ja valvojien turvallisesta työskentely-ympäristöstä huolehditaan.

Muut tilat

Valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 13.4. saakka.

Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

15.35 Koronaan sairastuneita on Suomessa moninkertaisesti enemmän kuin tilasto kertoo

Koronavirustestien rajaamisen ensisijainen syy Suomessa on resurssipula. Näin sanoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Lännen Medialle

– Resurssit ovat pullonkaula. Etupäässä kyse on henkilöstöpulasta, mutta pitemmän päälle, kun rajoja pannaan kiinni, pulaa voi tulla myös testeistä, Vapalahti arvelee.

– Tilanteeseen on kuitenkin mahdollista löytää ratkaisu. Sitä haetaan. Optimioloissa laajaa testaamista olisi hyvä jatkaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) linjauksen mukaan Suomessa testataan tällä hetkellä vakavasti sairaita ja riskiryhmiin kuuluvia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä. Muille ohjeistuksena on, että lievästi oireilevan potilaan tulee jäädä kotiin sairastamaan samalla tavalla kuin normaalia flunssaa.

Koronavirusepäilyä ei pidetä enää edes syynä soittaa päivystykseen tai terveysasema

15.24 Poliisin, pelastusväen ja rajavartioston henkilöstö riittää toistaiseksi

Miten käy, jos yhteiskunnan kaikkein tärkeimmissä avainryhmissä sairastuu kerralla iso joukko työntekijöitä?

Sisäministeriöstä rauhoitellaan ja kerrotaan, että tilanne on hallinnassa.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä sanoo, että varautumissuunnitelmia on tehty huolella joka sisäministeriön hallinnonalalla, niin rajavartioinnissa, pelastustoimessa kuin poliisissakin.

– Pelastuslaitokset ovat etupäässä kunnallisia toimijoita ja kunnat itse ovat arvioineet tilannetta, ja ne ovat mahdollisesti antaneet suosituksia. Totta kai olemme korostaneet varotoimina myös kaikkia niitä ohjeita, joita on annettu koko kansalle.

Sisäministeriössä on kartoitettu resurssien riittävyyttä, jos henkilöstöä sairastuu merkittävästi.

– Tätä työtä teemme jatkuvasti, eli arvioimme, miten turvataan riittävästi henkilöstöä poliisiin, rajavartiostoon sekä pelastustoimeen, jos sairaustapauksia on paljon. Jonkin verran reserviä on käytettävissä.

14.43: Kemi sulkee lukion ja koulut viitosluokista ylöspäin

Kemi sulkee lukion ja peruskoulut vuosiluokista viisi alkaen. Oppilaat siirtyvät etäopetukseen.

Alaluokat ja varhaiskasvatus- sekä esiopetuspalvelut jatkuvat erityisiä suojaamistoimia noudattaen.

Alaluokkalaisten vanhemmilla on oikeus ottaa lapset kotiopetukseen niin halutessaan. Tällöin lapset ovat etäopetuksessa.

Myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmat voivat itse ratkaista, käyttävätkö he palveluilta.

14.33 WC-paperi ei lopu Suomesta

– Ei lopu wc-paperi Suomesta, ei missään nimessä. Kyse on ollut siitä, että toimitusketjut eivät ole pysyneet hamstrauksen perässä, sanoo Metsä Tissuen Mäntän tehtaan johtaja Kari Karttunen.

Mäntän tehdas on Suomen suurin pehmopaperitehdas. Se valmistaa vuodessa noin 100 000 tonnia pehmopapereita.

Juuri nyt koneet käyvät kuumina. Tehtaalta lähtee joka päivä 30 rekallista pehmopaperituotteita.

14.25 Hämeen Sanomat: Hallitus on ilmoittamassa tänään koulujen sulkemisesta

Hallitus ilmoittaa tänään toimista, jotka tarkoittavat käytännössä koulujen sulkemista koko maassa toistaiseksi, kertoo Hämeen Sanomat. Lehden mukaan tieto on varmistettu useasta lähteestä.

Hallitus neuvottelee tänään koronavirustilanteesta ja järjestää ylimääräisen valtioneuvoston istunnon. Istunnon jälkeen järjestetään hallituksen tiedotustilaisuus kello 16.

14.00 Jätehuolto neuvoo: nenäliinat polttojätteeseen

Napapiirin Residuum neuvoo lajittelemaan nenäliinat ja lautasliinat polttokäyttöisen jätteeseen, ei biojätteeseen koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Sairastuneen ihmisen jätteet tulee kerätä omaan roskakoriin, joka on päällystetty pussilla.

13.45 Ranskassa harkitaan ulkonaliikkumiskieltoa

Ranskalaisille suunnitellaan liikkumisrajoituksia, kertoi Reutersin lähde. Sunnuntaina hallitus ei ollut vielä päättänyt, määräisikö se ulkonaliikkumiskiellon ja kauanko rajoitus kestäisi.

Lauantaina pääministeri Édouard Philippe määräsi ravintolat, baarit ja elokuvateatterit suljettaviksi. Hän kehotti kansalaisia välttämään turhia sosiaalisia kontakteja.

Tästä huolimatta ranskalaiset viettivät sunnuntaitaan puistoissa, jokirannoilla ja muissa julkisissa tiloissa niin Pariisissa kuin Marseillessa.

13. 30 Epidemiavaihe alkoi, tartuntoja voi olla jopa 7500

Suomessa on siirrytty koronaviruksen osalta todennäköisesti epidemiavaiheeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että koronatartunnan voi saada nyt periaatteessa mistä tahansa.

Maanantaihin mennessä Suomessa on todennettu virallisesti yli 250 koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta arvioi maanantaina aamulla Ylelle, että todellisuudessa tartunnan saaneiden lukumäärä voi olla 20–30 kertaa suurempi.

Tämä tarkoittaisi tähän mennessä jopa 7 500 sairastunutta.

13.00 Länsirajalla yhä epätietoisuutta

Koronavirukseen liittyvät matkustussuositukset aiheuttavat jonkin verran epätietoisuutta työmatkalaisissa länsirajalla.

– Rajatyöntekijät ja työnantajat soittelevat, että voidaanko rajan yli kulkea töissä. Puhelimessa on saanut olla, kertoo koordinaattori Päivi Koivupalo Pohjoiskalotin Rajaneuvonnasta.

Suomen ja Ruotsin rajan yli töissä kulkevien määrää ei tiedetä tarkasti, sillä siitä ei ole olemassa tilastoja.

12.47 Rovaniemellä uudet suositukset

Rovaniemi suosittelee, että varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa tai lukiossa oleva lapsi tai nuori jää kotiin 14 vuorokaudeksi paluupäivästä lukien, mikäli hän on palannut ulkomailta viime viikon torstaina eli 12.3. tai myöhemmin.

Tämä tarkoittaa, että mikäli lapsi on vieraillut Haaparannalla ennen 12.3. ja hän on oireeton, lapsi voi palata kouluun tai päiväkotiin.

12.05 Uusi-Seelanti on säästynyt virukselta

Saarivaltio Uusi-Seelanti on säästynyt maailmalla riehuvalta koronaviruspandemialta, ja pääministeri Jacinda Ardern tekee kaikkensa, jotta näin olisi myös jatkossa.

Uudessa-Seelannissa on todettu kahdeksan koronavirustartuntaa. Kuolinuhreja ei ole.

Tarkat maahantulotarkastukset ovat maassa tuttuja jo entuudestaan, sillä Uusi-Seelanti yrittää estää uusien eläin- ja kasvilajien leviämisen maahan.

Kaksi viikkoa eristyksissä

Ardern määräsi maahan tiukat varotoimet, joita rikkoville on tiedossa rangaistuksia, kertoi Reuters.

Yli 500 ihmisen kokoontumiset on kielletty tästä viikosta lähtien. Kulttuuri- ja urheilutapahtumat on peruutettu, mutta koulunkäynti jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Jokaisen maahantulijan pitää eristäytyä kahdeksi viikoksi varotoimenpiteenä.

12.00 Rajakauppa hiljeni Enontekiöllä

Rajakauppa hiljeni Enontekiöllä K-market Kilpishallissa totaalisesti. Kauppias Mikko Rousu vilkaisee ikkunasta pihalle ja laskee autot – siellä on oma ja yksi työntekijän auto. Johtopäätös on, että täytynee pistää pystyyn tuppirinki että olisi tällä viikolla jotain tekemistä. Hiljaisuuden syynä on Norja, joka nyt vetäytyy koronan takia kuoreensa.

– Eihän täällä nyt ketään käy. Kyllä siinä normaalisti olisi 20-30 autoa varmaan, Rousu toteaa pihan tilanteen maanantaiaamuna.

11.27 Ensimmäinen koronapotilas tehohoitoon

Koronavirustartunnan saanut henkilö on joutunut hoidettavaksi teho-osastolle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

HUSista kerrotaan, että eläkeikäinen henkilö oli lyhyen aikaa osastohoidossa ennen tehohoitoon joutumistaan.

– Kansainvälisten potilastapausten perusteella on ollut odotettavissa, että myös Suomessa osa koronavirustartunnan saaneista tulee tarvitsemaan tehohoitoa. Olemme HUSissa valmistautuneet tätä varten, tehohoidon ylilääkäri Ville Pettilä toteaa.

11.25 Hallitus tiedottaa kello 14.00

Valtioneuvosto kokoontuu koronaviruksen takia ylimääräiseen istuntoon kello 12.00 alkaen tänään. Tiedotustilaisuus pidetään kello 14.00

10.58: Etätyö tyhjensi tiet

Koronaviruksen vuoksi selvästi lisääntynyt etätyö vaikuttaa hiljentäneen työmatkaliikenteen.

Tampereen Tieliikennekeskukselta kerrotaan, että tiet ovat olleet tänään silmämääräisesti selvästi tavallista tyhjempiä. Liikenteen rauhoittuminen näkyy koko Suomessa, mutta erityisesti etelässä.

10.35: Länsi-Pohja rajoittaa kiireetöntä hoitoa ja vierailuja

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri valmistautuu koronaepidemiaan ja rajoittaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kiireettömiä tarkastuksia, kontrolleja ja vastaanottoja. Etävastaanottokanavia kuten digiklinikkaa ja puhelinneuvontaa käytetään mahdollisuuksien mukaan korvaamaan fyysistä vastaanottoa.

Myös leikkauksia siirretään.

Vierailuja rajoitetaan. Sairaalassa saavat edelleen vierailla lapsipotilaiden vanhemmat, vakavasti sairaan ja saattohoitopotilaan sekä tehohoitopotilaan lähiomaiset.

Mikäli koet lieviä hengitysinfektion oireita kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, lihassärkyä tai kuumetta, lepää ja sairasta rauhassa kotona, kunnes oireet loppuvat, sairaanhoitopiiristä neuvotaan.

Ota yhteyttä terveydenhuoltoon vain, jos saat vakavia oireita kuten hengenahdistusta, tai yleistilasi laskee.

10.22: Fimea varoittaa hamstraamasta lääkkeitä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kehottaa ihmisiä ostamaan vain sellaisia lääkkeitä, joille tällä hetkellä on tarvetta.

Fimean mukaan maltti on tarpeen, jotta kriittiset lääkekuljetukset voidaan varmistaa ja tilanne ylipäätään palauttaa mahdollisimman pian normaaliksi.

Suomalaiset ovat hamstranneet viikonloppuna varastoon sellaisen määrän lääkkeitä, että jotkin lääkevalmisteet saattavat Fimean mukaan olla tilapäisesti lopussa apteekkien varastoista.

Tämän seurauksena Fimea on ohjeistanut apteekkeja muun muassa luovuttamaan ostajille kerrallaan vain yhden pakkauksen itsehoitoon tarkoitettuja kipu- ja kuumelääkkeitä.

Eilen Suomen lääkejakelusta pääosin vastaava Orion ja Tamro kertoivat, että ne olivat vastaanottaneet ennätysmäärän lääketilauksia apteekeilta.

Nousua oli 50 prosenttia normaalitasosta, mikä on historiallisen suurta. Erityisesti kyse oli kipu- ja kuumelääkkeistä.

Fimea korostaa, ettei kipu- ja kuumelääkkeiden saatavuus ole Suomessa kaikkiaan uhattuna. Lääketukkukaupoissa näistä valmisteista säilytetään yli kuuden kuukauden normaalikulutusta vastaavia varastoja.

9.46: Finnair lopettaa 90 prosenttia lennoistaan koronaviruksen takia

Finnair peruu 90 prosenttia lennoistaan koronavirustilanteen takia. Lentojen rajoittaminen alkaa välittömästi. Koneet pysyvät maassa kunnes tilanne parantuu.

Yhtiö tiedotti asiasta maanantaiaamuna.

Finnair ilmoitti lentävänsä vain kriittiset yhteydet Suomessa ja maailmalla. Yhtiön mukaan tällaisia reittejä on noin 20.

Normaalisti yhtiö operoi 110 lentoreittiä.

Yhtiö perustelee päätöstään sillä, että koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti lentomatkustamiseen ja useat maat ovat asettaneet uusia rajoituksia matkustamiseen.

Finnairin ilmoittamien muutosten ja eri valtioiden asettamien matkustusrajoitusten seurauksena Aurinkomatkat peruu kaikki lomamatkansa kahdeksi kuukaudeksi.

– Tässä tilanteessa tulemme perumaan kaikki matkat, joiden lähtöpäivä on viimeistään 14. toukokuuta. Viestimme 14.5. jälkeisistä matkoista asiakkaillemme maaliskuun loppuun mennessä, kertoo Timo Kousa, Aurinkomatkojen toimitusjohtaja tiedotteessaan maanantaina.

Aurinkomatkat kertoo olevansa yhteydessä suoraan asiakkaisiinsa.

9.06: Pankit auttavat velallisia koronan aiheuttamissa talousvaikeuksissa

Pankit ovat ryhtyneet auttamaan yksityishenkilöitä ja yrityksiä koronaviruksen aiheuttamissa talousvaikeuksissa.

Aktia ilmoitti maanantaiaamuna tarjoavansa kahdeksan kuukauden maksutonta lyhennysvapaata henkilöasiakkailleen. Tavallisesti pankki perii hakemuksesta 120 euron palvelumaksun.

Aktia myöntää lyhennysvapaata myös yrityksille. Lisäksi pankki tarjoaa rahoitusta yritysasiakkaille tarvittaessa kassakriisin ratkaisemiseksi.

Pohjoismaiden suurin pankki Nordea ilmoitti vastaavista toimista perjantaina. Nordea tarjoaa henkilöasiakkailleen pisimmillään puolen vuoden lyhennysvapaata ja pienille ja keskisuurille yrityksille kolmen kuukauden lyhennysvapaan.

Danske Bank ilmoitti sunnuntaina laajennetusta tuesta asiakkailleen, jotka kärsivät koronavirusepidemian taloudellisista vaikutuksista.

Pankki ilmoitti tukevansa esimerkiksi säännölliset tulonsa työttömyyden tai lomautuksen vuoksi menettäneitä henkilöasiakkaitaan ja yrityksiä.

8:36: Yle: Norja tiukentaa suomalaisten maahantuloa, myös kelkkareitit ja hiihtoladut rajan yli pistetään kiinni

Norja tiukentaa maahantulomääräyksiä koskemaan myös suomalaisia, kertoo Yle.

Norjassa asuvat ja työskentelevät ETA-maiden kansalaiset, myös suomalaiset, saavat tulla edelleen maahan.

Norja voi käännyttää rajalla ne suomalaiset, jotka eivät työskentele tai asu Norjassa, tai joilla ei ole muuta perusteltua syytä tulla maahan.

Jos asuu Suomessa ja käy Norjassa töissä, kannattaa tarkastaa tilanne työnantajalta.

Suomesta Norjaan menevät kelkkareitit ja ladut suljetaan maanantaina muun muassa Norjassa.

8.16: Sodankylän koululaisille suositus jäädä kotiin, opetus jatkuu kouluissa ja etänä

Sodankylän Tähtikunnan koulun rehtorit kehottavat perheitä pitämään lapset kotona ja tekemään koulutehtäviä etänä.

Suositus koskee perheitä, joissa vähintään toinen vanhempi voi jäädä kotiin.  Rehtorit korostavat, että isovanhempia tai muita riskiryhmiin kuuluvia ei pidä pyytää lapsenvahdiksi kotiin.

Opettajat antavat ohjeet etäopiskeluun Wilman kautta.

8.02: Rovaniemen lukiot etäopetukseen tiistaista alkaen

Rovaniemen lukiot keskeyttävät lähiopetuksen tiistaina ja siirtyvät etäopetukseen toistaiseksi.

Etäopetuksella halutaan turvata opisikelijoiden mahdollisuus osallistua ylioppilaskirjoituksiin sekä ehkäistä koronaviruksen mahdollista leviämistä, kaupungin tiedotteessa sanotaan.

Sunnuntai-iltana lähetetyn tiedotteen mukaan Rovaniemen peruskoulut ja päiväkodit jatkavat toimintaansa normaalisti toistaiseksi. Näiden osalta odotetaan vielä muun muassa valtioneuvoston päätöksiä.

7.50: New York sulkee ravintolat, yökerhot ja muut huvipaikat

Yhdysvalloissa New Yorkin kaupunki määrää muun muassa ravintolat, kahvilat, yökerhot, elokuvateatterit ja konserttisalit suljettaviksi koronaviruksen aiheuttaman uhan vuoksi. Asiasta kertoo pormestari Bill de Blasio Twitterissä.

Määräys on voimassa tiistaiaamusta alkaen. Ravintoloista saa ruokaa noutamalla ja kotiinkuljetuksella.

Pormestari perustelee päätöstä sillä, että kaupunki on ennennäkemättömän uhan edessä.

Hieman aiemmin de Blasio kertoi tiedotustilaisuudessa, että kaupunki sulkee julkiset koulut ainakin 20. huhtikuuta saakka. Mahdollista on, että oppilaat eivät palaa kouluun enää lainkaan tällä lukukaudella.